Nieuwsbrief VO nr. 37 (2008)

 • Geen kort geding tegen Inkoopcollectief Lesmateriaal
 • Ook werkdrukverlaging voor deeltijders mogelijk
 • VOS/ABB-training ‘Opzetten en leiden projectteams’
 • Vergoeding bij ontslag wordt goedkoper
 • Strippenkaart voor extra vrije dagen verboden
 • Sterke medezeggenschap goed voor bestuur
 • WIA-uitkering terecht geweigerd na lang verlof
 • Jelle Kaldewaij van Inspectie naar NUOVO

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Nieuwsbrief VO nr. 31 (2008)

 • Themabijeenkomsten over convenant LeerKracht
 • VOS/ABB naar Hoge Raad vanwege btw
 • Nieuw: gratis arbo-catalogus vo
 • ‘Gesprekken met juridische risico’s’ zeer gewild
 • Congres en discussie over schaalvergroting
 • LKC-symposium over tien jaar klachtrecht
 • Meer academici voor de klas door nieuwe studie
 • AVS-conferentie voor vrouwelijke schoolleiders

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Nieuwsbrief VO nr. 20 (2008)

 • Bent u inmiddels WMS-proof?

 • Kabinet neemt adviezen van Dijsselbloem over

 • Mobiliseer ouders voor actie muffe lokalen

 • Pittig debat over kernwaarden openbaar onderwijs

 • Extra info-bijeenkomst schoolboeken op 18 juni

 • Eerste Kamer stemt in met ‘gratis’ schoolboeken

 • Voldoende info over Europees aanbesteden

 • Onderwijscafé: wat vindt u van passend onderwijs?

 • Meeste besturen steunen Actieplan LeerKracht

 • Subsidie om agressie en geweld tegen te gaan

 • Betere samenwerking met jeugdhulpverlening

 • Openbare besturen voor 75 % verzelfstandigd

 • Lerarenbeurs voor verdere professionalisering

  Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Nieuwsbrief VO nr. 18 (2008)

 • Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting
 • Onderzoek naar belemmeringen bij ‘stapelen’
 • Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket
 • Onderzoek naar efficiency in het onderwijs
 • Kabinet wil minder rompslomp in het onderwijs
 • Schakelklassen boeken goede resultaten
 • Mini-symposium: homo-emancipatie op scholen

Deze onderwerpen vindt u in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Nieuwsbrief PO, nr. 17 (2008)

 • KindVak Netwerkbijeenkomst met Anna Schipper
 • Over Onderwijs nr. 3 met special brede scholen
 • Steeds meer ouders ondertekenen petitie
 • Enquête over lokaal onderwijsbeleid
 • Symposium Arbodienst Tredin over vitaliteit
 • Allochtone jeugd vaak te laag ingeschat
 • Master Leren & Innoveren in september van start

Deze onderwerpen staan in het tekstbestand in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Nieuwsbrief VO nr. 12 (2008)

‘Leden moeten meer te kiezen hebben’
Rechtbank verwerpt vordering van OCW
Honderden oud-docenten willen weer lesgeven
Risico’s van digitale communicatie met leerlingen
Nu ook privé-verzekeringen met korting
CAO VO 2007-2008 vastgesteld
Aantal openbare besturen gehalveerd
VO-raad bij manifestatie van leraren
Plasterk: ‘Wilde stakers snappen het niet’

Bijlagen