Heeft u al een abonnement op de e-mailnieuwsbrief over de kernwaarden van het openbaar onderwijs?

In deze nieuwsbrieven komen ideeën, lesmaterialen en andere inspiratie die openbare scholen in de praktijk kunnen gebruiken om hun kernwaarden beter voor het voetlicht te brengen. Daarvoor kunt ook naar de website www.openbaaronderwijs.nu.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we in de openbare school met elkaar omgaan.

De kernwaardennieuwsbrief versturen wij enkele keren per jaar.

Aanmelden voor nieuwsbrief kernwaarden openbaar onderwijs

Let op: naast de nieuwsbrieven over de kernwaarden van het openbaar onderwijs, verstuurt VOS/ABB elke week (op maandag) twee aparte nieuwsbrieven voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Deze nieuwsbrieven gaan in op alle actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor met name bestuur en management van de openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Aanmelden voor wekelijkse nieuwsbrieven VOS/ABB

Deel dit bericht: