Nieuwsbrief kernwaarden openbaar onderwijs – PO/VO

Heeft u al een abonnement op de e-mailnieuwsbrief over de kernwaarden van het openbaar onderwijs? In deze nieuwsbrieven komen ideeën, lesmaterialen en andere inspiratie die openbare scholen in de praktijk kunnen gebruiken om hun kernwaarden beter voor het voetlicht te...