Combifuncties goed bekend in het onderwijs

Bijna acht op de tien scholen weten dat er combifuncties bestaan. Dit zijn functies waarvoor de school samenwerkt met een externe organisatie, bijvoorbeeld om buiten schooltijd sport en cultuur meer onder de aandacht te brengen. Uit de monitor blijkt dat scholen die van het bestaan van combifuncties afweten, hier vorig jaar meer over te weten zijn gekomen.

Het blijkt ook dat er vooral behoefte is aan praktische informatie over combifuncties. Ook willen scholen en besturen meer weten over de financiële en formatieve gevolgen. De twee belangrijkste belemmeringen zitten in te weinig budget en beperkte mogelijkheden met betrekking tot de invulling van de functie.

Scholen die met combifunctionarissen werken, hebben over deze medewerkers gemiddeld een positiever oordeel dan scholen die nog geen combifuncties hebben.

De resultaten van de monitor kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Meer informatie op www.combifunctiesonderwijs.nl.

Bijlagen