Nijmegen krijgt eerste volledig universitaire pabo

Vanaf komend studiejaar biedt de Radboud Universiteit in Nijmegen een nieuwe universitaire opleiding aan die na drie jaar resulteert in een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

De opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) vergroot volgens rector-magnificus Han van Krieken de studiekeuzemogelijkheden voor toekomstige docenten. Hij verwacht dat daardoor meer vwo’ers kiezen voor een carrière in het primair onderwijs.

‘Het dreigende lerarentekort is met deze opleiding helaas niet afgewend, maar de nieuwe opleiding draagt wel bij aan een oplossing’, aldus Van Krieken.

De Radboud Universiteit dat jaarlijks tussen de 50 en 100 studenten aan de nieuwe opleiding zullen beginnen. Zij gaan volgens de Nijmeegse universiteit ‘een waardevolle inbreng leveren aan de docententeams van basisscholen doordat zij geschoold zijn om nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de alledaagse praktijk in de klas’.

Lees meer…

 

Nijmegen zet in op gelijke kansen

Nijmegen wil als Nationale Onderwijsstad 2017-2018 inzetten op gelijke kansen voor alle kinderen.

‘Het thema ‘gelijke kansen’ past Nijmegen als een jas,’ aldus onderwijswethouder Renske Helmer-Englebert (SP). ‘Met de innovatieagenda en een intensieve samenwerking tussen opvang, onderwijs en werk is Nijmegen altijd bezig kinderen, leerlingen en studenten een optimaal ontwikkelklimaat te bieden.’

Met ingang van 1 oktober aanstaande draagt Nijmegen een jaar lang de titel van Nationale Onderwijsstad. Deze titel wordt elk schooljaar aan een andere stad verleend. Op dit moment is Rotterdam Nationale Onderwijsstad, in het schooljaar 2015-2016 was het Dordrecht.

Lees meer…

Goed gebouw belangrijk voor onderwijs asielkinderen

Met de vluchtelingenopvang in Heumensoord kregen de Nijmeegse schoolbesturen er ineens honderden leerlingen bij. ‘Het belangrijkste is de huisvesting’, vertelt Toine Janssen, bestuurder van Conexus, in een artikel op Bouwstenen voor sociaal. In Trouw wijst Janssen op de problemen die de Wet werk en zekerheid met zich meebrengt bij het aantrekken van tijdelijk personeel. 

Het lijkt een bijna onmogelijke opgave om in korte tijd onderwijs te moeten bieden aan honderden extra leerlingen, terwijl het precieze aantal ook nog eens dagelijks fluctueert.

Toch is dat wel de inzet van Conexus, vertelt Janssen: ‘Op voorhand zijn al veel zaken in gang gezet, zoals extra personeel en meubilair. Het belangrijkste is de huisvesting. Wij zoeken een verlaten school die op korte termijn beschikbaar is en groot genoeg voor alle klassen. En geconcentreerd op één plek om een veilige en stabiele onderwijsomgeving te bieden aan de vluchtelingenkinderen.’

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting, HEVO in Den Bosch, is met Conexus bezig om een oud vmbo-gebouw in Nijmegen gereed te maken voor onderwijs aan circa 600 asielzoekerskinderen. In het gebouw komen 20 groepen primair onderwijs en 16 groepen voortgezet onderwijs. De school zou op 4 januari open moeten gaan.

Lees meer…

WWZ
In de maandageditie van Trouw zegt Janssen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) het vrijwel onmogelijk maakt om voldoende tijdelijk personeel aan te trekken. Er zijn tientallen leerkrachten nodig, maar het wordt door de rigide WWZ vrijwel onmogelijk die te vinden, stelt de bestuurder.

Janssen wil dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die geldt als de architect van de WWZ, ingrijpt. Als Asscher dat niet doet, zou het onderwijs aan asielkinderen uit Heumensoord in gevaar kunnen komen.

Gratis inspiratiebijeenkomst over toekomst scholenbouw

VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO houdt op 9 april in Nijmegen een bijeenkomst over de toekomst van de scholenbouw in het primair onderwijs. Deelname is gratis.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst in brede school Prins Maurits in Nijmegen laten HEVO en het schoolbestuur Conexus twee voorbeelden zien van het MIJNschool-concept. Ook komt de aanpak van Kindcentrum De Verwondering in Nijmegen aan bod. Het hoogste punt van dit complex in aanbouw werd onlangs bereikt.

Onder leiding van Toine Janssen, lid van het college van bestuur van Conexus, wordt met scholen, schoolbesturen en gemeenten gediscussieerd over de toekomst van de scholenbouw in het primair onderwijs. Daarnaast krijgt u een rondleiding door het nieuwe gebouw van brede school Prins Maurits en hoort u over de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie staat in de brochure.

Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.