Met de vluchtelingenopvang in Heumensoord kregen de Nijmeegse schoolbesturen er ineens honderden leerlingen bij. ‘Het belangrijkste is de huisvesting’, vertelt Toine Janssen, bestuurder van Conexus, in een artikel op Bouwstenen voor sociaal. In Trouw wijst Janssen op de problemen die de Wet werk en zekerheid met zich meebrengt bij het aantrekken van tijdelijk personeel. 

Het lijkt een bijna onmogelijke opgave om in korte tijd onderwijs te moeten bieden aan honderden extra leerlingen, terwijl het precieze aantal ook nog eens dagelijks fluctueert.

Toch is dat wel de inzet van Conexus, vertelt Janssen: ‘Op voorhand zijn al veel zaken in gang gezet, zoals extra personeel en meubilair. Het belangrijkste is de huisvesting. Wij zoeken een verlaten school die op korte termijn beschikbaar is en groot genoeg voor alle klassen. En geconcentreerd op één plek om een veilige en stabiele onderwijsomgeving te bieden aan de vluchtelingenkinderen.’

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting, HEVO in Den Bosch, is met Conexus bezig om een oud vmbo-gebouw in Nijmegen gereed te maken voor onderwijs aan circa 600 asielzoekerskinderen. In het gebouw komen 20 groepen primair onderwijs en 16 groepen voortgezet onderwijs. De school zou op 4 januari open moeten gaan.

Lees meer…

WWZ

In de maandageditie van Trouw zegt Janssen dat de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) het vrijwel onmogelijk maakt om voldoende tijdelijk personeel aan te trekken. Er zijn tientallen leerkrachten nodig, maar het wordt door de rigide WWZ vrijwel onmogelijk die te vinden, stelt de bestuurder.

Janssen wil dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die geldt als de architect van de WWZ, ingrijpt. Als Asscher dat niet doet, zou het onderwijs aan asielkinderen uit Heumensoord in gevaar kunnen komen.