Peiling over onderwijs Oekraïense leerlingen – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs per e-mail uitgenodigd om mee te doen aan de derde peiling over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. De peiling wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de manier waarop scholen het...

Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd dat scholen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren. Op het format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening geeft de school onder andere een (korte)...

Geen sanctie als onderwijs aan Oekraïners niet lukt – PO/VO

Schoolbesturen zullen niet worden gekort op de bekostiging als het hun niet lukt om onderwijs aan nieuwkomers te organiseren. Dat blijkt uit de ontwerpregeling voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden, die onderwijsminister Dennis...