Peiling over onderwijs Oekraïense leerlingen – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs per e-mail uitgenodigd om mee te doen aan de derde peiling over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. De peiling wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de manier waarop scholen het...

Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd dat scholen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren. Op het format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening geeft de school onder andere een (korte)...

Tips voor onderwijs aan Oekraïense leerlingen – PO/VO

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) sprak met Kim Versluijs (directieadviseur Sport Onderwijs en Cultuur) en Iwan Specht (kwartiermaker voor scholen) van de gemeente Rotterdam over hoe die gemeente onderwijs aan Oekraïense leerlingen aanpakt. Zij geven tips aan...