Factsheet gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs/vmbo – VO

Het ministerie van OCW heeft een factsheet online gezet over de Monitor Onderbouwklas pro-vmbo. Hierin staat onder andere dat gemengde onderbouwklassen van praktijkonderwijs en vmbo bijdragen aan kansengelijkheid. In het afgelopen en het huidige schooljaar doen 27...