Wetsvoorstel diagnostische toets naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de invoering van een diagnostische toets in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat vanaf het schooljaar 2015-2016 alle leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van de onderbouw een diagnostische toets voor Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen maken. De toets zou moeten worden afgenomen op het vmbo, de havo en het vwo.

‘Leerlingen, ouders en docenten zien met deze toets of een leerling op koers ligt richting het examen. De toets biedt docenten een instrument om problemen voor te zijn of kinderen juist extra uit te dagen,’ aldus Dekker. Het wetsvoorstel bouwt volgens hem voort op eerdere maatregelen om de onderwijskwaliteit te verhogen.