‘Beschouw onderwijs als waardevolle investering’ – PO/VO

De Onderwijsraad adviseert om de uitgaven aan onderwijs niet te beschouwen als kostenpost waarop kan worden bezuinigd, maar als waardevolle investering in het verdienvermogen van individu en de samenleving. De raad wijst er in dit advies op dat elk extra jaar...

Carnaval: eerst verzekering checken, dan pas feesten – PO/VO

Het is verstandig als scholen die met een praalwagen meerijden in een optocht voor carnaval, eerst controleren of de verzekering eventuele schade en/of letsel als gevolg van een ongeluk dekt. Dat meldt onze verzekeringspartner Aon. Vooral in het zuiden van het land,...

Minister draait halvering HRM-middelen terug – VO

De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul draait de halvering terug van de middelen voor strategisch personeelsbeleid en de aanpak van verzuim. Ook heeft zij de regeling voor werkdrukverlichting aangepast. In het voorjaar werd nog duidelijk...

Modelbrieven over toelating/verwijdering van leerlingen

Onderstaande modelbrieven over toelating/verwijdering van leerlingen kunt u downloaden als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. U kunt de documenten naar uw eigen situatie aanpassen: Modelbrieven toelating en verwijdering passend onderwijs primair onderwijs...