Tientallen leraren gaan met nieuwe ideeën aan de slag

In het nieuwe schooljaar krijgen 45 leraren de kans het onderwijs op hun eigen scholen te verbeteren en te vernieuwen. Zij doen dat met ondersteuning van Onderwijs Pioniers 2014-2015, een programma om het gebruik van de eigen professionele ruimte en de zeggenschap over het primaire proces te stimuleren.

Onderwijs Pioniers is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, Kennisland, Arbeidsmarktplatform PO, Voion en Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM). Leraren konden zelf ideeën inzenden. Een jury heeft daaruit een selectie gemaakt.

De geselecteerde leraren krijgen budget, begeleiding en een podium om zelf te pionieren en hun idee op hun school (of op meer scholen) te realiseren. Zo ontstaat een netwerk waarin pioniers van elkaar kunnen leren.

Onderwijs Pioniers richt zich op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Innovatieve leraren kunnen 4000 euro krijgen

Leraren(teams) uit het voortgezet onderwijs die in hun school een innovatief idee willen uitvoeren, kunnen daar 4000 euro voor krijgen.

Het programma Onderwijs Pioniers VO 2014-2015 biedt tien leraren(teams) de kans om hun idee daadwerkelijk binnen de school te realiseren. Een idee insturen kan tot 1 juni 2014.

Leraren die worden geselecteerd, krijgen 4000 euro om aan hun idee te werken. Het geld is bestemd voor vervanging, materieel en de eventuele inhuur van expertise. Ze worden begeleid door een ervaren coach.

Bovendien nemen ze deel aan vier zogenoemde pioniersdagen, waarop ze met andere docenten, hun leidinggevende en experts hun idee verder kunnen uitwerken.

Lees meer…