In het nieuwe schooljaar krijgen 45 leraren de kans het onderwijs op hun eigen scholen te verbeteren en te vernieuwen. Zij doen dat met ondersteuning van Onderwijs Pioniers 2014-2015, een programma om het gebruik van de eigen professionele ruimte en de zeggenschap over het primaire proces te stimuleren.

Onderwijs Pioniers is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, Kennisland, Arbeidsmarktplatform PO, Voion en Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM). Leraren konden zelf ideeën inzenden. Een jury heeft daaruit een selectie gemaakt.

De geselecteerde leraren krijgen budget, begeleiding en een podium om zelf te pionieren en hun idee op hun school (of op meer scholen) te realiseren. Zo ontstaat een netwerk waarin pioniers van elkaar kunnen leren.

Onderwijs Pioniers richt zich op het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Deel dit bericht: