Handreiking Integraal Huisvestingsplan – PO/VO

De Handreiking Integraal Huisvestingsplan geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces kan worden ingestoken en welke mijlpalen daarbij ondersteunend kunnen zijn. In een integraal huisvestingsplan maken gemeenten en schoolbesturen afspraken over wie waarvoor...

HEVO-studiedag Hoe bouw ik een school? – PO/VO

Op 28 maart kunt u bij onze huisvestingspartner HEVO in Den Bosch naar de studiedag Hoe bouw ik een school?. Deelname kost 350 euro ex. btw per persoon. Renovatie- of nieuwbouwplannen zijn spannend en uitdagend. Als bouwheer heeft u veel vrijheid, maar er zijn ook...

Kennisbijeenkomst exploitatiegericht bouwen – PO/VO

Onze huisvestingspartner HEVO organiseert een kennisbijeenkomst over exploitatiegericht bouwen. Data voor exploitatiegericht bouwen zijn van belang voor een gezonde en toekomstgerichte school. Denk aan data over medegebruik van het schoolgebouw in de avonduren. Dit...

Kostenconfigurator nieuwbouw school – PO/VO

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft de kostenconfigurator voor nieuwbouw geactualiseerd op basis van het prijspeil op 1 januari 2023.  U kunt met dit rekeninstrument snel inzichtelijk maken wat nieuwbouw van een schoolgebouw kost....

Op weg naar klimaatneutraal vastgoed – PO/VO

In 2050 moet al het onderwijsvastgoed klimaatneutraal zijn. Geraamde kosten: 20 miljard euro. Wat is nodig om dit voor elkaar te krijgen en wat kunnen schoolbesturen doen? Wij spraken hierover met Gerhard Jacobs van onze huisvestingspartner HEVO. In 2030 moet de...