Regiobijeenkomsten Programma Onderwijshuisvesting – PO/VO

In mei en juni zijn er drie regiobijeenkomsten over het Programma Onderwijshuisvesting (POHV). Het POHV wordt opgezet door het ministerie van OCW in samenspraak met de PO-Raad, VO-raad en VNG. Het bundelt kennis en expertise voor een meer integrale en programmatische...

Nieuwe schoolpleinen aan de krappe kant – PO

Gemeenten houden zich niet aan de norm van 5 vierkante meter speelruimte per leerling voor nieuwe schoolpleinen. Dat meldt het journalistieke platform Pointer. In het huidige Kwaliteitskader huisvesting onderwijs staat dat op een schoolplein per leerling in principe 5...

Honderden miljoenen uit Groeifonds naar onderwijs – PO/VO

Voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting komt € 483,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. De impuls is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van...

Kostenconfigurator nieuwbouw 2024 – PO/VO

Onze huisvestingspartner HEVO heeft de kostenconfigurator nieuwbouw geactualiseerd. Met deze gratis tool kunt u de kosten van nieuwbouw en diverse investeringen in schoolgebouwen voor primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs berekenen. Het is mogelijk om...

Sectorrapportage primair onderwijs 2023 – PO

De PO-Raad heeft de Sectorrapportage primair onderwijs 2023 gepubliceerd. Hierin geeft de sectororganisatie op basis van cijfers en feiten aan hoe het op verschillende terreinen met het primair onderwijs is gesteld. De sectorrapportage gaat onder andere over...