Handreiking Integraal Huisvestingsplan – PO/VO

De Handreiking Integraal Huisvestingsplan geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces kan worden ingestoken en welke mijlpalen daarbij ondersteunend kunnen zijn. In een integraal huisvestingsplan maken gemeenten en schoolbesturen afspraken over wie waarvoor...