De Handreiking Integraal Huisvestingsplan geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces kan worden ingestoken en welke mijlpalen daarbij ondersteunend kunnen zijn.

In een integraal huisvestingsplan maken gemeenten en schoolbesturen afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de geldstromen lopen. Daarbij is een gemeenschappelijke visie het startpunt. Naar verwachting zal het vanaf 2025 voor gemeenten verplicht zijn een IHP op te stellen.

De Handreiking IHP is ontwikkeld door ICSadviseurs in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deel dit bericht: