Themabijeenkomsten over codes goed bestuur en toezicht – PO/VO

In mei en juni zijn er weer themabijeenkomsten over governance. Dit keer gaan we het hebben over de meerwaarde van de verschillende codes voor goed bestuur en toezicht. We beginnen steeds met een korte presentatie over de verschillende codes. Daarna bespreken we...

Meedenken over onderwijskwaliteit – PO/VO

Het ministerie van OCW organiseert twee bijeenkomsten waarop u kunt meedenken over zaken als deugdelijkheidseisen, de leercultuur op school en evidence-informed werken. Het ministerie wil weten welke eisen hieraan moeten worden gesteld en of er wellicht behoefte is...

‘Onderwijs echt niet zo slecht’ – PO/VO

Wiskundedocent Siep de Haan van het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht stelt dat het echt niet zo slecht gesteld kan zijn met de kwaliteit van het onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek beweert. ‘De inspecteurs melden dat het...

Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 – PO/VO

Onderwijsminister Mariëlle Paul heeft de subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regeling bouwt voort op de subsidieregeling Ontwikkelkracht, waarmee de eerste pilotscholen in het schooljaar 2023/2024 zijn gestart. Met...

Lezen, wiskunde en natuurwetenschappen hollen achteruit – PO/VO

Nederlandse 15-jarige leerlingen gaan steeds slechter lezen. Inmiddels scoren bijna alle EU-landen wat dit betreft hoger dan Nederland. Ook in wiskunde en natuurwetenschappen worden Nederlandse leerlingen gemiddeld steeds slechter. Voor de sociale partners zijn deze...