Vernieuwde onderzoekskader toetsen en examens

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft mede namens haar collega Arie Slob het vernieuwde Onderzoekskader College voor Toetsen en Examens naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het vernieuwde kader omvat het jaarlijkse risicogerichte toezicht op de kwaliteit van het functioneren van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de naleving van de wettelijke taken en een driejaarlijks onderzoek naar de kwaliteitsborging van examens en het examenproces door het CvTE.

De Inspectie van het Onderwijs gaat in het onderzoekskader na of het CvTE conform zijn eigen kwaliteitsprocedures werkt en of het college daarmee de kwaliteit, het niveau en de afname van centrale toetsen en examens borgt.

Vernieuwde onderzoekskaders inspectie

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd.

U kunt de vernieuwde onderzoekskaders van de inspectie downloaden:

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Nieuwe onderzoekskaders inspectie staan online

Minister Jet Bussemaker heeft mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW  de nieuwe onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer.

De onderzoekskaders 2017 beschrijven hoe het toezicht is ingericht en omvatten het waarderingskader en de werkwijze van de inspectie. De nieuwe kaders zullen op 1 augustus 2017 in werking treden.

Nieuwe toezicht inspectie

Het komende schooljaar gebruikt de inspectie om verder ervaring op te doen met het voorgenomen nieuwe toezicht. Daarover zal de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017 worden geïnformeerd.

U kunt de onderzoekskaders 2017 downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Internetconsultatie over onderzoekskader inspectie

Tot en met 29 februari kunt u deelnemen aan de interconsultatie over het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie wil vanaf augustus 2017 gaan werken met een nieuw onderzoekskader. Die term is nieuw: het begrip toezichtkader wordt met de aanstaande wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht gewijzigd in onderzoekskader.

De internetconsultatie is bedoeld om input te krijgen vanuit het onderwijsveld.

Lees meer…