Basisvaardigheden in aangepast onderzoekskader – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs voert na 1 augustus haar onderzoeken uit met aangepaste onderzoekskaders. In onderzoeken die na die datum starten wordt onder andere de nieuwe standaard Basisvaardigheden meegenomen. Dat schrijft de inspectie in haar nieuwsbrieven voor...

Scherper toezicht op basisvaardigheden – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs gaat het komende schooljaar al scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Ook worden de hersteltermijnen voor scholen verkort. Dit zijn maatregelen ‘in het kader van de lat omhoog’, schrijven de...

Nieuwe burgerschapswet in onderzoekskaders inspectie – PO/VO

De eisen uit de nieuwe burgerschapswet zijn opgenomen in de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs. De demissionaire onderwijsministers hebben de geactualiseerde kaders naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.Na de Tweede Kamer is onlangs ook de Eerste...

Begin 2020 resultaten evaluatie onderzoekskaders

De Inspectie van het Onderwijs verwacht begin 2020 de uitkomsten van de evaluatie van de onderzoekskaders te kunnen publiceren.’We ronden op dit moment de evaluatie van de onderzoekskaders af die op 1 augustus 2017 van kracht zijn geworden’, aldus de...