Nieuwe onderzoekskaders inspectie staan online

Minister Jet Bussemaker heeft mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW  de nieuwe onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer.

De onderzoekskaders 2017 beschrijven hoe het toezicht is ingericht en omvatten het waarderingskader en de werkwijze van de inspectie. De nieuwe kaders zullen op 1 augustus 2017 in werking treden.

Nieuwe toezicht inspectie

Het komende schooljaar gebruikt de inspectie om verder ervaring op te doen met het voorgenomen nieuwe toezicht. Daarover zal de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017 worden geïnformeerd.

U kunt de onderzoekskaders 2017 downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Inspectie niet op stoel van interne toezichthouder!

De Inspectie van het Onderwijs mag niet op de stoel van de interne toezichthouder gaan zitten. Bovendien past het de inspectie niet om stimulerende bijdragen voor beter onderwijs te combineren met oordelen. Dat benadrukt VOS/ABB in een bijdrage aan de internetconsultatie over de Onderzoekskaders 2017.

VOS/ABB wijst erop dat het de taak van de interne toezichthouder is om te beoordelen of het schoolbestuur in het kader van de kwaliteitszorg goed en gedegen handelt. Het past daarom niet, zo staat in de reactie van VOS/ABB, dat de Inspectie van het Onderwijs dit ook gaat doen.

In de reactie staat verder dat het voor de scholen absoluut helder moet zijn dat er bij stimulerende maatregelen van de inspectie geen sprake is van oordelen. Nu is dat onderscheid niet helder, omdat de inspectie bij stimulerende maatregelen wil vermelden of iets voldoende of goed is of dat het beter kan.

‘Het zal voor scholen heel moeilijk waarneembaar zijn dat dit geen oordeel betreft, maar een stimulans. Juist dit verschil dient genoegzaam duidelijk te zijn voor scholen en dus ook in het toezicht- en waarderingskader’, zo staat in de reactie.

Download de reactie van VOS/ABB