Surseance van betaling Helder Onderwijs

Helder Onderwijs verkeert in surseance van betaling. Er worden 30 personeelsleden ontslagen. Dat meldt algemeen-directeur Ybele van der Veen in een brief aan de klanten van het onderwijsadviesbureau en administratiekantoor.

Van der Veen spreekt in de brief van een ‘forse ingreep’. De surseance van betaling is volgens haar nodig om in afgeslankte vorm verder te gaan.

Niet alleen het personeelsbestand wordt ingekrompen, Helder Onderwijs kiest ook voor kleinere huisvesting en een verlaging van de IT-kosten.

Helder Onderwijs is voortgekomen uit OSG Metrium, dat in september 2015 failliet ging. Bij de start meldde Helder Onderwijs 250 klanten te hebben. In de brief van Van der Veen staat dat er nu 80 klanten zijn.

Helder Onderwijs meldt ‘voortvarende start’

Helder Onderwijs zegt dat het na het faillissement van OSGMetrium ‘een voortvarende start met ruim 250 klanten’ maakt. VOS/ABB wijst erop dat bij een overstap naar Helder Onderwijs het aanbestedingsrecht in de weg kan staan.

Begin deze maand ging administratiekantoor OSGMetrium failliet. Dat faillissement betekende onder andere ontslag voor de 297 werknemers. Bij Helder Onderwijs zou plaats zijn voor 155 medewerkers op twee locaties, in Rotterdam en Assen.

Volgens Helder Onderwijs heeft een ruime meerderheid van de klanten van het voormalige OSGMetrium bevestigd door te gaan met Helder Onderwijs. Managing director Henk Berg van Helder Onderwijs spreekt van een positief signaal: ‘Ondanks de schrik van de doorstart, heeft men vertrouwen in onze nieuwe werkwijze en dienstverlening.’

Aanbestedingsrecht!
VOS/ABB heeft er op gewezen dat bij een overstap naar Helder Onderwijs rekening moet worden gehouden met het aanbestedingsrecht. Als een contract wordt/is gesloten zonder rekening te houden met het aanbestedingsrecht, kan sprake zijn van onrechtmatigheid, zo staat in een advies op het besloten ledengedeelte van deze website.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Adviesbureau OSG Metrium failliet verklaard

Stichting OSG Metrium is op 7 september op eigen verzoek failliet verklaard. Dat bevestigt Bierman Advocaten van curator mr. Cees Klomp. Het adviesbureau wil een doorstart maken onder de nieuwe naam Helder Onderwijs.

OSG Metrium hield zich vooral bezig met administratieve dienstverlening voor onderwijsorganisaties. De stichting meldt dat er al enige tijd sprake was van ‘financieel zwaar weer’.

Het faillissement betekent onder andere dat de 297 medewerkers worden ontslagen. Het is de bedoeling dat er met 155 medewerkers een doorstart wordt gemaakt onder de nieuwe naam Helder Onderwijs.

Wat nu?
De vraag is wat scholen kunnen doen die een contract met het nu failliete OSG Metrium hadden. De Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat contracten bij een doorstart na faillissement niet automatisch overgaan op de opvolger, in dit geval Helder Onderwijs.

Dit betekent dat klanten van OSG Metrium vrij zijn in hun keuze om al dan niet in te stemmen met een zogenoemde herbevestiging. Scholen die niet verder willen met Helder Onderwijs, doen er verstandig aan snel op zoek te gaan naar een ander administratiekantoor.

Vordering?
Voor organisaties die nog vorderingen hebben uitstaan bij OSG Metrium, is het van belang te weten dat op het algehele vermogen van de failliet verklaarde rechtspersoon het faillissementsbeslag rust. Dit betekent dat nakoming van een vordering in beginsel slechts kan worden afgedwongen door aanmelding van die vordering bij de curator.

Het bovenstaande komt erop neer dat schuldeisers in de rij moeten aansluiten, waarbij de Belastingdienst altijd voorrang heeft. In de praktijk komt het er meestal op neer dat vorderingen bij een failliet bedrijf als verloren moeten worden beschouwd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl