Stichting OSG Metrium is op 7 september op eigen verzoek failliet verklaard. Dat bevestigt Bierman Advocaten van curator mr. Cees Klomp. Het adviesbureau wil een doorstart maken onder de nieuwe naam Helder Onderwijs.

OSG Metrium hield zich vooral bezig met administratieve dienstverlening voor onderwijsorganisaties. De stichting meldt dat er al enige tijd sprake was van ‘financieel zwaar weer’.

Het faillissement betekent onder andere dat de 297 medewerkers worden ontslagen. Het is de bedoeling dat er met 155 medewerkers een doorstart wordt gemaakt onder de nieuwe naam Helder Onderwijs.

Wat nu?

De vraag is wat scholen kunnen doen die een contract met het nu failliete OSG Metrium hadden. De Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat contracten bij een doorstart na faillissement niet automatisch overgaan op de opvolger, in dit geval Helder Onderwijs.

Dit betekent dat klanten van OSG Metrium vrij zijn in hun keuze om al dan niet in te stemmen met een zogenoemde herbevestiging. Scholen die niet verder willen met Helder Onderwijs, doen er verstandig aan snel op zoek te gaan naar een ander administratiekantoor.

Vordering?

Voor organisaties die nog vorderingen hebben uitstaan bij OSG Metrium, is het van belang te weten dat op het algehele vermogen van de failliet verklaarde rechtspersoon het faillissementsbeslag rust. Dit betekent dat nakoming van een vordering in beginsel slechts kan worden afgedwongen door aanmelding van die vordering bij de curator.

Het bovenstaande komt erop neer dat schuldeisers in de rij moeten aansluiten, waarbij de Belastingdienst altijd voorrang heeft. In de praktijk komt het er meestal op neer dat vorderingen bij een failliet bedrijf als verloren moeten worden beschouwd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: