CNV Onderwijs en Abvakabo verwerpen nieuwe cao

De leden van CNV Onderwijs en Abvakabo stemmen niet in met de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs zolang er geen goede overgangsregeling komt voor het onderwijsondersteunend personeel.

De overgangsregeling zoals die nu in het cao-akkoord is vastgelegd, leidt er volgens de christelijke onderwijsbond toe dat vooral de lagerbetaalden een hoge eigen bijdrage leveren.

Vice-voorzitter Joany Krijt van CNV Onderwijs: ‘Vooral onderwijsondersteunend personeel van 61 jaar en ouder vindt de verhoging van de eigen bijdrage onevenredig, ook omdat deze groep zes leeftijdsdagen gaat missen.’ Volgens haar ligt de bal nu weer bij de werkgevers, verenigd in de VO-raad. ‘Zij moeten besluiten of ze de cao aanpassen of het akkoord zonder ons sluiten.’

De leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) hebben wel ingestemd met het akkoord, maar onder hen leven dezelfde bezwaren.

De bezwaren worden ook gezien door leden van de VO-raad. ‘Dit is voor het bestuur en de cao-delegatie van de VO-raad aanleiding geweest om deze regeling nog eens nader te beschouwen. Momenteel worden de leden van de VO-raad geraadpleegd om te bezien of een aanpassing van het akkoord op dit punt mogelijk is’, zo meldt de sectororganisatie van de werkgevers.

‘Oudere leraren worden niet gedumpt’

CNV Onderwijs heeft ongelijk door te stellen dat schoolbesturen vooral van oudere leerkrachten af zouden willen. Dat stellen minister jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zij baseren zich op cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De christelijke onderwijsbond meldde in december dat het aantal 58-plussers dat te maken heeft met een conflict of ontslagzaak op hun school de afgelopen drie jaar is vervijfvoudigd. Voorzitter van CNV Onderwijs, Helen van den Berg, sprak toen van een onwenselijke ontwikkeling: ‘We komen echt schrijnende gevallen tegen van mensen die zich bij het grofvuil gezet voelen. De afrekencultuur is het onderwijs binnengekomen.’

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker zien een heel ander beeld dan de vakbond, zo melden zij in antwoorden op Kamervragen. Ze verwijzen naar de instroomcijfers van werkloze leraren. ‘De UWV-cijfers laten een stijging van de instroom in de WW zien van zowel oudere als jongere leraren’, aldus Bussemaker en Dekker. Als de instroom van oudere leraren in de WW wordt afgezet tegen het totaal aantal oudere leraren in het onderwijs, kan volgens hem niet worden gesteld dat oudere leraren relatief vaak worden ontslagen.

Zij benadrukken geen reden te hebben om aan te nemen dat oudere leraren de dupe worden van slecht personeelsbeleid van scholen, zoals CNV Onderwijs beweert.