Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma – PO/VO

Tot eind mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor een soepelere overgang van het primair naar voortgezet onderwijs. Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om tot 31 mei subsidie aan te vragen. De subsidieregeling staat in het teken van het...