Gestage groei overwerk in onderwijs

In het onderwijs wordt veel overgewerkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Enquête Beroepsbevolking 2017. Bijna de helft (45 procent) van de docenten en onderwijsassistenten werkt geregeld over en het aantal uren overwerk groeit.

De beroepsgroep waarin het meest wordt overgewerkt is die van de managers (56 procent), daarna volgt het onderwijs. Voor dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen soms, regelmatig of niet overwerken. Bij de managers en de mensen met een pedagogisch beroep gaat het om regelmatig overwerk. Het minste overwerk wordt gemeld in dienstverlenende beroepsgroepen,zoals de horeca en schoonmaaksector. Een derde van alle werknemers maakt nooit meer uren dan contractueel is vastgelegd.

Steeds langer overwerken

Werknemers die regelmatig overwerken, deden dat in 2017 gemiddeld 6 uur per week. Bij soms overwerken gaat het om 3 overuren per week. ‘Gemiddeld genomen ligt het aantal uren overwerk al jaren min of meer gelijk, behalve bij de beroepsgroepen zorg en onderwijs. Daar zien we een gestage groei van het overwerk’, zegt Tanja Traag van het CBS in een toelichting voor de NOS.

Meer over de Enquête Beroepsbevolking

 

 

 

 

Docenten en managers moeten vaak thuis nog werken

Docenten en managers werken vaak thuis. Zij werken ook vaak over en ervaren een hoge werkdruk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder docenten komt thuiswerken het vaakst voor. Twee op de drie docenten werkt incidenteel thuis. Van alle mensen die incidenteel thuiswerken, geeft 61 procent aan dat vanwege het werk familieactiviteiten er weleens bij inschieten.

Het afmaken van (over)werk is voor veel werknemers die incidenteel thuiswerken de belangrijkste reden om thuis te werken.

Lees meer…

Extra uren hoeven niet te worden uitbetaald

De Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) hoeft een docente geen vergoeding te betalen voor extra uren die zij maakte. Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep haar vordering afgewezen.

De docente die deze zaak was begonnen, is de 48-jarige Denise Hupkens. Zij stelt dat het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden, waar zij als wiskundedocente op de vmbo-afdeling werkte, haar heeft uitgebuit door extra uren die zij naar eigen zeggen moest maken niet uit te betalen.

Volgens Hupkens is het voor leraren niet te doen om al het werk dat van hen wordt verwacht te doen in de daarvoor beschikbaar gestelde tijd. Zij zat, zo stelt ze, 10 uur per dag op school, kon nauwelijks pauze nemen en werkte ook nog in het weekend. In de actualiteitenrubriek Radio EenVandaag sprak ze er geëmotioneerd over.

Genormeerde uren
Het bestuur van SCOL benadrukte in de Volkskrant dat de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het taakbeleid van de school. ‘Het gaat daarbij natuurlijk wel om genormeerde uren, want de ene docent doet het werk in minder tijd, terwijl de ander wat meer nodig heeft’, zo citeert de Volkskrant SCOL-vicevoorzitter Petra Verhoeckx.

Zij erkent dat er docenten zijn die meer uren draaien, ‘maar ik schat dat 98 of 99 procent van de 900 docenten bij onze stichting het werk afkrijgt binnen de tijd die wij ervoor beschikbaar stellen’. Verhoeckx wijst er ook op dat mensen in het onderwijs 12 weken vakantie hebben en dat daardoor het werk over 40 weken wordt verdeeld.

‘Dat maakt de piekbelasting behoorlijk, (…) maar over het algemeen weten de meeste docenten daar wel mee om te gaan’, aldus Verhoeckx.

Eis afgewezen
Het gerechtshof in Den Haag bekrachtigt in hoger beroep de uitspraak van de kantonrechter dat er geen sprake was van opgedragen overwerk. ‘Om aanspraak te kunnen maken op een overwerkvergoeding is een specifieke opdracht tot het verrichten van overwerk vereist’, meldt het Haagse gerechtshof.

Bovendien zijn volgens het hof de normen voor goed werkgeverschap niet overtreden. ‘SCOL heeft de cao-vereisten voor de vaststelling van haar taakbeleid correct nageleefd. Van SCOL kan niet worden verlangd dat zij werkt met een individueel – per docent gedifferentieerd – taakbeleid. Van onevenredige belasting van de docente is niet gebleken’, zo meldt het gerechtshof in een persbericht.

Ga naar de uitspraak

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl