PO-Raad blijft aandringen op onderzoek naar bekostiging

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad blijft aandringen op een parlementair onderzoek naar de bekostiging van het primair onderwijs. 

Zij zegt in het Financieele Dagblad dat een parlementair onderzoek een einde kan maken aan de welles-nietesdiscussie tussen de scholen die vinden dat ze te weinig geld krijgen en de regering die stelt voldoende geld te geven.

‘We willen een parlementair onderzoek, zodat voor eens en voor altijd duidelijk wordt of de bekostiging toereikend is om alle verwachtingen en ambities waar te maken. Als het antwoord hierop ‘ja’ is, is de discussie wat ons betreft gesloten en hoor je ons hier niet meer over. Maar als het antwoord ‘nee’ luidt, dan betekent dat maar één ding: dat de regering niet langer kan wegkijken, maar serieus moet investeren in het primair onderwijs. Bezuinigen op onderwijs is funest voor de hele maatschappij’, aldus Den Besten.

Lees meer…

PO-Raad wil parlementair onderzoek naar bekostiging

De PO-Raad wil een parlementair onderzoek naar de financiën van het primair onderwijs. De sectororganisatie wil zo duidelijk krijgen of de bekostiging toereikend is en waaraan schoolbesturen hun geld besteden.

De PO-Raad wijst erop dat steeds maar weer de maatschappelijke discussie oplaait of er wel genoeg geld naar het onderwijs gaat en waar de besturen hun geld aan besteden. ‘Bezuinigingen, investeringen, ombuigingen en meningen hierover buitelen over elkaar heen. De een roept dat het geld op de plank blijft liggen, anderen beweren dat schoolbesturen het niet doelmatig besteden’, aldus de sectororganisatie.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad hoopt dat een grondig parlementair onderzoek een einde kan maken aan de vaak ongefundeerde beweringen dat schoolbesturen hun geld niet goed besteden. ‘Kom maar kijken hoe scholen en besturen het doen’, aldus Den Besten.

Lees meer…