De PO-Raad wil een parlementair onderzoek naar de financiën van het primair onderwijs. De sectororganisatie wil zo duidelijk krijgen of de bekostiging toereikend is en waaraan schoolbesturen hun geld besteden.

De PO-Raad wijst erop dat steeds maar weer de maatschappelijke discussie oplaait of er wel genoeg geld naar het onderwijs gaat en waar de besturen hun geld aan besteden. ‘Bezuinigingen, investeringen, ombuigingen en meningen hierover buitelen over elkaar heen. De een roept dat het geld op de plank blijft liggen, anderen beweren dat schoolbesturen het niet doelmatig besteden’, aldus de sectororganisatie.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad hoopt dat een grondig parlementair onderzoek een einde kan maken aan de vaak ongefundeerde beweringen dat schoolbesturen hun geld niet goed besteden. ‘Kom maar kijken hoe scholen en besturen het doen’, aldus Den Besten.

Lees meer…

Deel dit bericht: