Dialoog over doelen onderwijs urgent en noodzakelijk – PO/VO

Om samen vanuit een pedagogisch perspectief onderwijsuitdagingen aan te pakken is een dialoog nodig, waarin de bedoeling en doelen van het onderwijs worden vastgesteld. Dat benadrukken VOS/ABB en de collega-profielorganisaties in een brief aan de formerende partijen....

Manifest voor sterker pedagogisch perspectief – PO/VO

VOS/ABB en de andere profielorganisaties in het funderend onderwijs hebben een manifest opgesteld voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het manifest staat in het teken van een sterker pedagogisch perspectief voor goed onderwijs. Het doel is om vanuit diversiteit...