Peiling over onderwijs Oekraïense leerlingen – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs per e-mail uitgenodigd om mee te doen aan de derde peiling over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. De peiling wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de manier waarop scholen het...

Belangstelling openbaar onderwijs lastig te peilen – VO

Het is niet goed in te schatten hoeveel ouders voor openbaar onderwijs kiezen. Dat stelt het college van B en W van de gemeente Barneveld in antwoord op vragen over een onderzoek naar de belangstelling voor het realiseren van openbaar voortgezet onderwijs in die...

Bijna alle scholen willen Oekraïense leerlingen opvangen – PO

Op 95% van de scholen is er bereidheid om leerlingen uit Oekraïne onderwijs te bieden. Op 60% van de scholen zijn wel zorgen over de situatie, voornamelijk met oog op het personeelstekort, de taalbarrière en eventuele trauma’s. Dat meldt schoolleidersvakbond AVS op...

Leden van VOS/ABB hebben dubbel gevoel over NPO – PO/VO

VOS/ABB kreeg de laatste tijd signalen dat er enige onrust is over de brief van het ministerie van OCW over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarom hebben wij een korte ledenpeiling gehouden onder schoolbestuurders en schoolleiders in het primair, voortgezet...