Onderwijs wil meer subsidies voor HRM-beleid – PO/VO

Werkgevers in het onderwijs willen hogere subsidies bij het in dienst nemen van bepaalde doelgroepen. Ook vinden zij een verhoging van de kinderopvangtoeslag belangrijk. Het onderwijs is bovendien een van de sectoren die graag meer overheidsinvesteringen zien in...

Definitieve regeling bekostiging: fors hogere GPL – PO

Uit de Definitieve regeling bekostiging 2019-2020 blijken fors hogere bedragen voor de gemiddelde personeelslast (GPL) en het personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB). Het GPL-bedrag voor leraren en de PAB-bedragen stijgen met 3,565%, terwijl het GPL-bedrag voor...