Vanaf 2025 gewijzigde regeling strategisch HRM – VO

De huidige Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding startende leraren & schoolleiders en verzuim VO wordt in 2024 gecontinueerd. Vanaf 2025 gaat 50% van de middelen naar de nieuwe Regeling onderwijsregio’s. Het gaat om € 88...

Kennisnetwerken HRM: strategische personeelsplanning – PO/VO

Zijn uw medewerkers toekomstproof? Lukt het om met hen ambities waar te maken? Beschikken zij over de juiste kennis en vaardigheden? Hoeveel medewerkers heeft u eigenlijk nodig? Wat ontbreekt er en wat is op termijn extra nodig? Allemaal vragen die aan bod komen in de...