Pieter Huisman blijft bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht

Pieter Huisman blijft bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De herbenoeming is voor de periode tot 1 november 2021.

Huisman richt zich op regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs. Hij houdt zich ook bezig met legaliteit en legitimiteit van extern toezicht, mede in het licht van toenemende regionalisering van het onderwijs.

VOS/ABB houdt de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag mede in stand.

Eerste bijeenkomst nieuwe Onderwijsraad

De Onderwijsraad is in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen geweest.

De Onderwijsraad onder voorzitterschap van professor Henriëtte Maassen van den Brink telt tien leden die op persoonlijke titel door de Kroon zijn benoemd en vier geassocieerde leden. De raad is benoemd voor een periode van vier jaar en adviseert de regering op basis van het Werkprogramma 2015.

Een van de nieuwe leden is bijzonder hoogleraar Pieter Huisman. Zijn bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt mede in stand gehouden door VOS/ABB. De inbreng van Huisman betreft artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

In het februarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) komt een interview met Huisman.

Lees meer over de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad.

Onderwijsraad krijgt met Huisman specialist artikel 23

Bijzonder hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman treedt per 1 januari 2015 toe tot de Onderwijsraad. Zijn bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt mede in stand gehouden door VOS/ABB. De inbreng van Huisman betreft artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

Huisman is tevens als senior adviseur werkzaam voor Hobéon, een adviesbureau in Den Haag voor strategische vraagstukken van onder andere onderwijsinstellingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Landelijke Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan (nieuwe samenwerkingsverbanden passend onderwijs), die is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Maassen van den Brink
De nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad per 1 januari is Henriëtte Maassen van den Brink. Zij is als hoogleraar onderwijs- en arbeidseconomie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2008 is zij wetenschappelijk coördinator van het Top Institute of Evidence Based Education Research (TIER).

Maassen van den Brink was van 2001 tot 2008 als Kroonlid verbonden aan de Onderwijsraad. Nu ze de Onderwijsraad gaat leiden, zal ze vanaf 1 januari 2015 geen voorzitter meer zijn van de raad van toezicht van het commerciële toetsinstituut Cito.

Lees meer over de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad.