Pieter Huisman blijft bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De herbenoeming is voor de periode tot 1 november 2021.

Huisman richt zich op regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs. Hij houdt zich ook bezig met legaliteit en legitimiteit van extern toezicht, mede in het licht van toenemende regionalisering van het onderwijs.

VOS/ABB houdt de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op pluriforme grondslag mede in stand.

Deel dit bericht: