De Onderwijsraad is in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen geweest.

De Onderwijsraad onder voorzitterschap van professor Henriëtte Maassen van den Brink telt tien leden die op persoonlijke titel door de Kroon zijn benoemd en vier geassocieerde leden. De raad is benoemd voor een periode van vier jaar en adviseert de regering op basis van het Werkprogramma 2015.

Een van de nieuwe leden is bijzonder hoogleraar Pieter Huisman. Zijn bijzondere leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt mede in stand gehouden door VOS/ABB. De inbreng van Huisman betreft artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

In het februarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) komt een interview met Huisman.

Lees meer over de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad.

Deel dit bericht: