Plaatsingswijzers met alleen enkelvoudig advies verboden

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt met een verbod op plaatsingswijzers met uitsluitend enkelvoudige schooladviezen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek naar plaatsingswijzers laat volgens Dekker zien dat scholen lang niet altijd het belang van de leerling voorop stellen. ‘Zo wordt onder meer gesteld dat het voor scholen moeilijker wordt om de druk van ouders (om het advies op te hogen) te weerstaan als een meervoudig advies ook tot de mogelijkheden behoort. Een andere reden om een enkelvoudig advies te willen verplichten is dat het voor het voortgezet onderwijs makkelijker is om leerlingen met een dergelijk advies te plaatsen’, zo staat in de brief van de staatssecretaris.

Plaatsingswijzers moeten helder zijn

Hij signaleert ook dat scholen op een volgens hem ongewenste manier creatief omgaan met het meervoudige schooladvies. ‘Men kiest dan bijvoorbeeld voor een meervoudig plaatsingsadvies in plaats van voor een meervoudig schooladvies. Een plaatsingsadvies heeft echter geen juridische status. Een VO-school kan zelf bepalen of zij met dit aanvullende advies rekening houdt bij de toelating en plaatsing van de leerling. Dit zorgt voor onduidelijkheid, in het bijzonder voor desbetreffende leerlingen en hun ouders.’

De bevindingen zijn voor Dekker aanleiding om in het najaar met een voorstel te komen dat regelt dat het niet langer is toegestaan om in plaatsingswijzers op te nemen dat basisscholen uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Alleen enkelvoudige adviezen geen goede zaak

Plaatsingswijzers die alleen op enkelvoudige adviezen aansturen, zijn ongewenst. Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker reageert op Kamervragen van de PvdA op plaatsingswijzers die aansturen op het afgeven van alleen enkelvoudige adviezen voor vervolgonderwijs.

‘Signalen van ouders en scholen dat gewerkt wordt met dergelijke afspraken, worden (…) actief verzameld en doorgegeven aan de Inspectie van het Onderwijs’, aldus de staatssecretaris. De inspectie spreekt besturen en scholen hier vervolgens op aan.

Weinig klachten over enkelvoudige adviezen

Het aantal klachten over plaatsingswijzers die aansturen op enkelvoudige adviezen blijft beperkt. Tussen 1 januari en half maart zijn daar bij de inspectie zeven klachten over binnengekomen, meldt Dekker.

Ouders & Onderwijs kreeg weliswaar veel meer meldingen van ouders over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, maar de staatssecretaris wijst erop dat het lastig is om daarin een onderscheid te maken tussen vragen en klachten.

Basisschool mag altijd enkelvoudige adviezen geven

In een Kamerbrief over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs benadrukt de staatssecretaris overigens dat een basisschool áltijd het recht heeft om zowel enkelvoudig als meervoudig te adviseren.

‘Dit is de professionele verantwoordelijkheid van de basisschool zelf. Voor sommige leerlingen is een enkelvoudig advies het meest geschikt, terwijl andere leerlingen het meest gebaat zijn bij een dubbeladvies. Steeds is maatwerk geboden’, aldus Dekker.