Gemeentelidmaatschap van VOS/ABB

Gemeenten zijn als toezichthouder bij het bestuur van het openbaar onderwijs betrokken. De kennis en ervaring die VOS/ABB op dit terrein heeft opgebouwd, kan ook voor gemeenten zeer waardevol zijn.Door lid te worden van VOS/ABB kunnen gemeenten gebruikmaken van de...

Modelregeling Elektronische informatie- en communicatiemiddelen

Deze regeling heeft onder meer betrekking op het gebruik van de (mobiele) telefoon, internet en e-mail door personeelsleden, waarvan de kosten door de werkgever gedragen wordt.U kunt het model-reglement downloaden onder bijlagen:Informatie: Helpdesk 0348 405250 van...