Meer ruimte voor 10-14-scholen

De pilot met 10-14-scholen wordt uitgebreid. Per 1 augustus 2018 mag een tweede lichting scholen instromen in het experiment. Het gaat om aparte scholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar, een innovatieve samenwerkingsvorm tussen primair en voortgezet onderwijs.

Dit meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Uiterlijk 1 juli beslist hij welke scholen in het komende schooljaar mogen aanhaken.

Soepele overgang

In augustus 2017 is de pilot van start gegaan met zes 10-14-scholen, ook wel tienerscholen genoemd. Doel van dit onderwijs is om leerlingen een betere aansluiting en soepele overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te bieden.

Binnen het 10-14 onderwijs krijgen de kinderen door een eigen leerplan meer maatwerk: de een kan sneller aan vo-vakken beginnen, terwijl de ander nog wat achterstanden kan wegwerken.

Tijdens de pilotperiode wordt onderzocht wat de succesfactoren van deze aanpak zijn en waar eventuele belemmeringen zitten. Ook de effecten worden gemeten: de tussentijdse doorstroom, de score op de eindtoets primair onderwijs en de schooladviezen die worden gegeven als de kinderen 12 en 14 jaar zijn.

Magazine Naar School! heeft in oktober 2016 aandacht besteed aan de eerste openbare 10-14 school: De LeerOnderneming in Ridderkerk.

Gemeentelidmaatschap van VOS/ABB

Gemeenten zijn als toezichthouder bij het bestuur van het openbaar onderwijs betrokken. De kennis en ervaring die VOS/ABB op dit terrein heeft opgebouwd, kan ook voor gemeenten zeer waardevol zijn.

Door lid te worden van VOS/ABB kunnen gemeenten gebruikmaken van de deskundige en veelgeraadpleegde Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Zowel de eerstelijns- als tweedelijnsadvisering is exclusief voor leden.

Het VOS/ABB-gemeentelidmaatschap kost slechts 1050 euro per kalenderjaar. Deze investering kunnen gemeenten er dubbel en dwars uithalen!

Gemeenten die meer willen weten over dit aanbod, kunnen contact opnemen met Karin Peters van de VOS/ABB-ledenadministratie: 0348-405200 of kpeters@vosabb.nl.

Einde levensloopregeling deels onbelast

In het amendement staat dat werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minstens € 3.000 op hun levensloopspaarrekening hadden staan, hun tegoed vanaf volgend jaar ook voor andere doelen mogen gebruiken. Het wordt dan bij opname wel volledig belast. Alleen als zij in het jaar 2013 hun volledige levensloopaanspraken – inclusief in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting – in één keer opnemen, hoeft de werkgever van het tegoed dat op 31 december 2011 op hun levenslooprekening stond, maar 80% in de loonheffingen te betrekken. Alles wat de werknemer daarna heeft ingelegd, wordt wel volledig belast.

Toekomst van de levensloopregeling beperkt
Aanleiding voor deze verruiming is de beperking van de opnamemogelijkheden door het wegbezuinigen van de vitaliteitsregeling. Daardoor is de optie vervallen om het levensloopsaldo in 2013 door te storten naar de vitaliteitsrekening, wat het vrij besteedbaar zou maken.
In hetzelfde amendement is opgenomen dat de toekomst van de levensloopregeling wordt beperkt. Als de Eerste Kamer met de nieuwe regels instemt, is de levensloopregeling per 1 januari 2022 ten einde. Wie op 31 december 2011 een tegoed had van € 3.000 of méér mag nog tot en met 31 december 2021 blijven levenslopen.

Restsaldo van kleine spaarders voor 20% onbelast
Werknemers met een beperkt saldo mogen nu al niet meer inleggen in de levensloopregeling. Zij kunnen hun spaartegoed dit jaar nog opnemen voor verlof. Het restant komt per 1 januari 2013 vrij. Daarvan wordt maar 80% belast. Als de werknemer op 1 januari 2013 door ontvangen rente méér tegoed heeft dan hij op 31 december 2011 had, moet het meerdere volledig in de loonheffingen worden betrokken.

Kick-off School!Week op de NOT

De NOT, de vakbeurs voor professionals in het onderwijs, is van 22 tot en met 26 januari 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs bemannen daar gezamenlijk een stand, waar ze laten zien wat de beide verenigingen voor het openbaar onderwijs kunnen betekenen.

Beursbezoekers, veelal leerkrachten en schoolleiders, vinden in de stand informatie  over de mogelijkheden van het diploma openbaar onderwijs en de kernwaarden van openbaar onderwijs. Daarnaast wordt de landelijke campagne voor openbaar onderwijs, de School!Week, hier afgetrapt.

Zet je school op de kaart
Scholen die in maart (weer) aan de actieweek meedoen, kunnen hun school letterlijk op de kaart zetten in de stand van VOS/ABB en VOO. Verder zijn er posters met het logo ‘Ik ben welkom’ beschikbaar . Het handboek voor de School!Week is overigens nu al beschikbaar op de website www.openbaaronderwijs.nu, zodat u al plannen kunt gaan maken. Daar zijn ook foto's en verslagen van vorig jaar te zien. Toen werd de School!Week voor het eerst gehouden. Vooral in het noorden en midden van het land was het meteen een succes. 

De School!Week is net als dit jaar in week 12. Dat is in 2013 van 18 tot 22 maart.

 

Energie voor Scholen: nieuwe aanbesteding

Op dit moment verzorgt het inkoopcollectief al voor 5700 scholen de inkoop van energie. Het collectief is opgezet door de verschillende besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB. Deze werken daarvoor samen met het onafhankelijk adviesbureau Hellemans Consultancy B.V. Scholen die aan dit inkoopproject meedoen, besparen flink op de kosten van gas en elektriciteit. Door de samenwerking ontstaat immers een groot inkoopvolume, waarmee voordeel wordt behaald.

Per 1 januari 2015 heeft het collectief een nieuw energiecontract nodig. De voorbereidingen voor die aanbesteding worden begin 2013 al in gang gezet. Om de deelnemers van het collectief hierover te informeren, worden regionale bijeenkomsten georganiseerd in februari en maart. Er staan 13 bijeenkomsten op de agenda, verdeeld over het hele land, dus er is er altijd wel een in uw buurt. Schrijf hiervoor in via www.energievoorscholen.nl.

Doet uw school(bestuur) nog niet mee met het inkoopcollectief? Dan is dit hét moment om in te stappen. Kijk wanneer uw huidige contract afloopt en meld u aan op www.energievoorscholen.nl

In de rechterkolom hiernaast vindt u de uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomsten.

Informatie: Janine Eshuis, jeshuis@vosabb.nl

Lessen in burgerschap hebben effect

Verhoeven volgde een jaar lang acht basisscholen die werkten met een speciaal lesprogramma voor burgerschap. Na een jaar constateerde ze een verandering in het klasklimaat en het gedrag van de leerlingen. De relaties tussen de kinderen onderling waren positiever geworden, ze stonden meer open voor elkaar en overlegden meer. Dit effect vond Verhoeven niet bij een controlegroep van acht basisscholen die geen burgerschapsprogramma uitvoerden. 

Daarmee is voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat burgerschapsvorming werkt. Sinds 2006 zijn scholen al verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming; in dat jaar is het in de kerndoelen opgenomen. Op welke manier scholen dat aanpakken, staat ze vrij. 

Interviews in School!
In het komende nummer van het magazine School! kunt u meer lezen over het onderzoek van Sophie Verhoeven en de onderzochte methode. Ook in dat nummer: een interview met Menno Hurenkamp, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, die ervoor pleit dat burgerschap een apart examenvak wordt, 'desnoods ten koste van Duits of scheikunde'. Namens VOS/ABB betoogt onderwijskundige Marleen Lammers dat aandacht burgerschap verweven moet zijn in de gehele cultuur van de school. Wat beiden gemeen hebben, is hun overtuiging dat burgerschap een onmisbaar onderdeel van het hedendaagse onderwijs is.

Het magazine School! verschijnt rond 4 december en wordt gratis aan alle leden van VOS/ABB toegezonden. U kunt ook een persoonlijk abonnement nemen voor slechts 18,50 euro per jaar (niet-leden 24,50 euro per jaar).

Het proefschrift van Sophie Verhoeven: 'De school als oefenplaats voor democratie'.

Canon van het Onderwijs is gereed

De Canon van het Onderwijs is een cadeau van de Onderwijsraad aan het onderwijs ter gelegenheid van het afscheid van Fons van Wieringen als voorzitter van de Onderwijsraad in januari 2011.
Een commissie onder leiding van Sijbolt Noorda heeft de onderwijscanon samengesteld. Vorige week is de Canon feestelijk gepresenteerd in de Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar genodigden de onderwijscanonquiz speelden. Die werd gewonnen door een team van onderwijsjournalisten. 

De Canon vertelt in 30 delen de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. Van de parochieschool en Erasmus via de Mammoetwet en de Citotoets tot de nieuwste inzichten over het puberbrein. De 30 vensters staan overzichtelijk op www.onderwijserfgoed.nl. Het boek ligt inmiddels in de winkels, maar is ook verkrijgbaar via  www.uitgeverijboom.nl. Op Twitter kunt u @onderwijscanon volgen voor de laatste weetjes over onderwijsgeschiedenis.

Op www.onderwijsraad.nl staat een film van de feestelijke presentatie van de Canon.

Scholen doen mee aan Week van de Mediawijsheid

In Friesland doen in elk geval al verschillende openbare schoolbesturen mee. De Stichting Proloog in Leeuwarden nodigt de leerlingen van haar 18 openbare basisscholen uit om met hun ouders of hun klasgenoten een filmpje te maken over de vraag ‘Wat wil jij later worden?’. De filmpjes worden op de website en de Facebookpagina van Proloog geplaatst.

Onderwijsgroep Fier, met 20 openbare scholen in Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel, doet met de groepen 7 en 8 mee aan het spel ‘Mediamasters’. Dat is een wedstrijd waarvoor in totaal 2000 Nederlandse schoolklassen zich hebben ingeschreven. De deelnemende schoolbesturen geven aan het belangrijk te vinden dat hun leerlingen goed leren omgaan met de moderne media. 

De Week van de Mediawijsheid is een initiatief van Mediawijzer.net, het expertisecentrum dat is opgericht door OCW en Jeugd en Gezin. Mediawijzer.net wil de maatschappelijke discussie over de ontwikkeling van mediawijsheid op gang wil brengen. Dit jaar wordt gefocust op de leefstijl van 10- tot 14-jarigen. Op de websites www.mediawijzer.net en www.weekvandemediawijsheid.nl biedt het expertisecentrum veel informatie en lesmateriaal voor het primair en voortgezet onderwijs.

Samenwerkingsverbanden krijgen steun bij hun sleutelrol

De samenwerkingsverbanden kunnen rekenen op hulp van medewerkers van OCW en ze kunnen gebruikmaken van de website www.passendonderwijs.nl met veel informatie en praktijkvoorbeelden. De site wordt beheerd door OCW.

De Wet passend onderwijs treedt per 1 augustus 2014 in werking, de Wet kwaliteit (v)so een jaar eerder. Samen vormen deze wetten de basis van een nieuw stelsel voor extra ondersteuning in het onderwijs en borging van de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 is afgesproken dat het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs gaan vallen onder passend onderwijs. Dit gaat gepaard met een bezuiniging van 15 miljoen euro in 2015 en 50 miljoen euro structureel vanaf 2016.

De staatssecretaris volgt de voorbereidingen van passend onderwijs op de voet en kondigt aan dat hij elk half jaar een voortgangsrapportage uit zal brengen aan de Tweede Kamer. De eerste wordt verwacht in januari 2013.

In de brief die deze week is uitgegaan, gaat Dekker verder in op onderdelen van de nieuwe wetten, zoals de arbitragevoorziening, de regeling van medezeggenschap en de personele gevolgen. De volledige brief kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

VO Gids verspreid over 5600 scholen

Elke school ontvangt een pakket gidsen om aan de achtstegroepers uit te delen. Veel basisscholen hebben de VO Gids inmiddels ontdekt als een waardevolle informatiebron voor groep 8. Niet alleen staan alle vo-scholen uit de regio erin vermeld, maar ook bevat de gids veel wetenswaardigheden voor de aanstaande brugklassers.

Sommige basisscholen bespreken de artikelen in de klas, bijvoorbeeld de pagina over vriendjes maken in de nieuwe brugklas, waar kinderen soms tegenop zien. Ook wordt de brochure vaak uitgedeeld op ouderavonden, omdat de informatie ook voor ouders interessant is. Zo worden bijzondere onderwijsconcepten toegelicht en staat er iets in over de kosten van voortgezet onderwijs. VOS/ABB geeft in elk nummer uitleg over het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Korting op eigen pagina
Dit jaar hebben in totaal 258 vo-scholen gekozen voor een meer uitgebreide presentatie op een eigen pagina in de VO Gids van de eigen regio. Leden van VOS/ABB krijgen korting op zo'n presentatie op een eigen pagina. Deze afspraak heeft VOS/ABB met de uitgever gemaakt vanwege de meerwaarde die deze fraai uitgevoerde (bewaar)brochure biedt. Een ander voordeel van deze presentaties is dat de redactie van de VO Gids de scholen veel werk uit handen neemt. Wellicht is het zelfs niet meer nodig om zelf een folder te verspreiden. 

Met de verspreiding van de brochure stijgt ook het aantal bezoekers aan de website www.devogids.nl. Hier staat onder meer een zoekwijzer die kinderen helpt bij hun schoolkeuze. Scholen kunnen er hun eigen gegevens en open dagen actualiseren.

Wilt u volgend jaar ook met uw school in de VO Gids staan, neem dan contact op met uitgever Axel van 't Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl

Onterechte koudwatervrees voor nieuwe Cito-toets

Het is daarom niet waarschijnlijk dat we met de invoering van een niveautoets teruggaan naar de maatschappelijke tweedeling van de jaren vijftig, zoals Dronkers deze week in De Volkskrant betoogt. Dat lijkt onterechte koudwatervrees.
Dronkers is hoogleraar onderwijsonderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Hij kwam deze week met een vlammend pleidooi voor de oude eenheids-Cito-toets, die volgens hem objectiviteit heeft gebracht. VOS/ABB wijst erop dat er tegenwoordig in de scholen wordt gewerkt aan de talenten van élk kind, ongeacht hun thuissituatie. Het schoolkeuzeadvies van de leerkracht doet daarom meer recht aan hun talenten dan de momentopname van de Cito-toets.

Zelfvertrouwen
Het besluit van Cito om de eindtoets voortaan op twee niveaus aan te bieden (basis en niveau) is bedoeld om kinderen niet te frustreren. De eindtoets niveau is minder moeilijk dan de basistoets, en wordt voorgelegd aan leerlingen van wie de leerkracht inschat dat ze naar de laagste niveaus van het vmbo gaan. ‘In de praktijk zal het om een paar leerlingen per klas gaan, van wie de leerkracht weet dat de basistoets hen wellicht kan frustreren’, zegt Anna Schipper, adjunct-directeur van VOS/ABB. ‘Die leerlingen zijn dan al jaren bekend in de scholen. In de hoogste groepen van de basisschool wordt al lang gedifferentieerd gewerkt om recht te doen aan alle kinderen. Scholen leiden niet op voor de Cito-toets, maar voor het best passende vervolgonderwijs, waarbij de lat natuurlijk zo hoog mogelijk gelegd wordt.’ Bovendien kunnen leerlingen die de niveautoets heel goed maken, nog altijd een vmbo-t of havo-advies krijgen.
Het toetsen op niveau biedt álle kinderen de kans om een goed resultaat neer te zetten. ‘Dat is belangrijk, want het kan het zelfvertrouwen van sommige kinderen  ten goede komen’, zegt Schipper. Zij is ervan overtuigd dat scholen goed met dit instrument omgaan. ‘Ik verwacht dat twijfelgevallen toch vaak de basistoets zullen krijgen’.

Lees hier het betoog van Jaap Dronkers in de Volkskrant

Uitgebreide informatie over de Cito-toetsen basis en niveau

Reacties
VOS/ABB wil graag weten hoe haar leden denken over de Cito-niveautoets. Vindt u het een goed idee, gaat u hem inzetten en hoeveel leerlingen zullen er dan voor in aanmerking komen? Of deelt u de vrees van Jaap Dronkers, dat we hiermee teruggaan naar de jaren 50, waarin alleen kinderen van hoogopgeleide ouders werden klaargestoomd voor het toelatingsexamen voor de HBS?
Geef uw reactie in een mailtje aan ons secretariaat: welkom@vosabb.nl. Wij stellen uw inbreng enorm op prijs.

Succesvol WMS-congres

Met name de workshop ‘Theorie vs praktijk’ van VOS/ABB-adviseur Janine Eshuis trok veel belangstelling. De zaal puilde uit voor haar presentatie, waarin ze praktische handvatten gaf aan mensen die vormgeven aan medezeggenschap op scholen. De deelnemers waren schoolleiders, personeelsleden en ouders. Later op de dag gaf Eshuis nog een workshop ‘Medezeggenschap voor schoolleiders’, dit keer in samenwerking met de Vereniging Over Onderwijs.

Op het WMS-congres waren verder veel workshops die te maken hadden met passend onderwijs en de daarbij behorende oprichting van een ondersteuningsplanraad. Motto van het congres was dit jaar ‘Verder op weg met de WMS’. Ook werden de MR-prijzen uitgereikt. Dit jaar waren onder de winnaars geen leden van VOS/ABB.

Meer informatie: www.infowms.nl of mail Janine Eshuis, jeshuis@vosabb.nl

Laatste plaatsen symposium excellent onderwijs

Op dit symposium in Hoevelaken wordt aandacht besteed aan drie openbare scholen die van VOS/ABB het predikaat TOP hebben ontvangen: Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. Deze scholen presteren buitengewoon op domeinen die te maken hebben met identiteit. Op 28 november komen vertegenwoordigers van drie scholen vertellen hoe zij het hebben aangepakt en wat het geheim van hun succes is. Als u wilt dat ook uw school TOP wordt, kom dan naar het symposium en vraag hen naar hun tips en tricks!

Deze drie scholen uit Amersfoort, Doetinchem en Arnemuiden, zijn TOP op het gebied van respectievelijk profilering, maatschappelijke betrokkenheid en levensbeschouwing. Het zijn twee basisscholen en een vo-school. Deze scholen zijn eerder geportretteerd in het magazine School! Op het symposium komt ook nog een andere spreker aan het woord: Danny Mekic, een succesvolle jonge ondernemer.

Het symposium begint om 14.15 uur in Bilderberghotel De Klepperman in Hoevelaken. Het is bestemd voor leden van VOS/ABB en deelname is gratis. Het enige wat u hoeft te doen is uw komst aankondigen het secretariaat van de vereniging. Dat kan heel simpel door een mailtje met uw naam en de naam van uw school of bestuur te versturen aan welkom@vosabb.nl. U ontvangt dan nadere informatie via de mail.

Voorafgaand aan het symposium is van 13 tot 14 uur de algemene ledenvergadering van VOS/ABB.

Meer informatie over het symposium.

Routebeschrijving naar Bilderberghotel De Klepperman, Oosterdorpsstraat 11, 3871 AA Hoevelaken.

Helpdesk waarschuwt voor misleiding

Het blijkt dat scholen soms ongewild een overeenkomst sluiten met Bedrijfs Reclame Nederland B.V. Deze organisatie belt scholen op met de mededeling dat zij een overeenkomst hebben met Bedrijfs Reclame Nederland. Als de school wil dat deze overeenkomst niet wordt verlengd, moet zij een document ondertekenen dat  direct per e-mail wordt toegezonden. Veel scholen ondertekenen dit in de veronderstelling dat zij dan af zijn van een overeenkomst met Bedrijfs Reclame Nederland B.V. Echter, in de meeste gevallen was er geen sprake van een eerder contract en blijkt dat er juist na ondertekening van de e-mail een overeenkomst voor 12 maanden is aangegaan. Het betreft een bedrijfsvermelding op de website www.hetbedrijvenblad.nl.

De Helpdesk waarschuwt scholen het document dat per e-mail wordt toegezonden goed door te lezen alvorens zij deze eventueel ondertekenen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker wil gezamenlijke aanpak van agressie op school

Dit schrijft de staatssecretaris in antwoord op Kamervragen die eind oktober waren gesteld door Michel Rog (CDA) en Mohammed Mohandis (PvdA) over agressie op scholen. Beide Kamerleden refereerden aan een onderzoek van CNV Onderwijs, waaruit bleek dat 80 procent van het onderwijsondersteunend personeel te maken heeft gehad met vormen van (verbaal) geweld. De pers sprak zelfs van ‘vogelvrije conciërges’.

Dekker relativeert die cijfers. Hij gaat daarbij uit van de gegevens uit de monitor Sociale veiligheid in en rond scholen, die elke twee jaar wordt uitgevoerd. De meest recente cijfers, uit het eerste concept van de monitor 2012, laten zien dat 93 procent van het personeel zich veilig voelt op school. Weliswaar zijn voor deze monitor zowel het onderwijzend als het ondersteunend personeel ondervraagd, maar volgens Dekker verschillen hun ‘veiligheidsgevoelens’ niet wezenlijk van elkaar. Het onderzoek van CNV Onderwijs zou anders van opzet zijn en niet vergelijkbaar met de overheidsmonitor, maar ook CNV Ondewijs meldt dat het onderwijsondersteunend personeel de veiligheidssituatie in scholen gemiddeld een 8 geeft en dus goed beoordeelt.

Verontrustend
‘Dat neemt niet weg dat de in het onderzoeksrapport genoemde voorbeelden van incidenten verontrustend zijn en dat blijvende aandacht voor veiligheid op school noodzakelijk is’, schrijft de staatssecretaris. Die aandacht mag niet verslappen, vindt hij, en daarom gaat hij in overleg met de sectorraden en de vakbonden. Hij geeft daarbij aan dat de werkgevers, verenigd in de sectorraden, al actief zijn om agressie en geweld in hun sector terug te dringen. Zo is er een handreiking ‘Leren van incidenten’ uitgebracht.

Voor de staatssecretaris geldt dat iedere medewerker met een publieke taak recht heeft op een veilige werkplek. Hij blijft daar de komende jaren op inzetten, en wijst de Kamerleden erop dat scholen al verplicht zijn een veiligheidsplan op te stellen op basis van de arbowet. In dat plan beschrijft een school hoe zij de fysieke en sociale veiligheid in en om het gebouw waarborgt.

Dekker zegt in de beantwoording van de Kamervragen opmerkelijk genoeg niets over het wetsvoorstel verplichte registratie van incidenten.

Lees de complete antwoorden van Sander Dekker in de pdf-bestanden in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Gratis quickscan prettig schoolklimaat

Het is een initiatief van Kwintessens, een samenwerkingspartner van VOS/ABB, die het onderwijs ondersteunt met methodes en trainingen op het gebied van sociale competenties, burgerschap en levensbeschouwing.

De gratis quickscan is een enquête die in een kwartier tijd kan worden ingevuld en verzonden. De vragen gaan onder meer over de sfeer op school en gedrag en aanpak van leerlingen en leraren. Kwintessens analyseert de resultaten en brengt vrijblijvend een advies op maat uit. Zo wil de organisatie een bijdrage leveren aan de discussie over sfeer en pesten op scholen.

Direct naar de quickscan prettig schoolklimaat

of kijk voor meer informatie over de organisatie op www.kwintessens.nl.

Wens tot samenwerking in primair onderwijs

De Besturenraad, ISBO, LVGS, VBS, VGS, VKO, VOS/ABB en AVS pleiten in hun brief voor een vorm van samenwerking zoals die zich inmiddels met de VO-raad heeft ontwikkeld.

De PO-Raad had eerder in een uitnodigingsbrief een procesvoorstel gedaan om nadere samenwerking te onderzoeken. Daarbij vindt de raad het belangrijk dat dit gaat volgens een ‘bottom-up-benadering’ en dit leidt tot allianties zonder dat daarbij één overkoepelend verband ontstaat. Samenwerking tussen medewerkers van de werkorganisaties zou moeten leiden tot inverdieneffecten. Ook stelde de PO-Raad voor de frequentie van het bestuurlijk overleg te verhogen tot 6 keer per jaar en te werken met een jaaragenda voor de belangenbehartiging.

In hun reactie geven de besturenorganisaties aan samenwerking en waar mogelijk afstemming, van groot belang te vinden. Zij delen het verzoek om het bestuurlijk platform vaker te laten plaatsvinden en aan de hand van een jaaragenda intensiever te werken aan een betere afstemming over een goede belangenbehartiging voor de sector. De besturenorganisaties stellen voor het vervolgoverleg te laten plaatsvinden zodra het nieuw te benoemen bestuur van de PO-Raad is geïnstalleerd.

De recente ontwikkelingen worden nader besproken in de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op 28 november in Hoevelaken. De beide brieven kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Besturenorganisaties en VO-raad willen samenwerken

Uitgangspunt van het gezamenlijke overleg is gelijkwaardigheid van de deelnemende partijen. Besluitvorming over strategische vraagstukken zou moeten plaatsvinden op basis van consensus. Het behoort tot de mogelijkheden om de nieuwe Vereniging VO op te richten. Bij een positief besluit zou deze vereniging begin 2014 van start kunnen gaan.

Het voornemen tot meer samenwerking volgt op het rapport van de onafhankelijke adviseur Ron Bormans. Hij onderzocht op verzoek van de PO-Raad, VO-raad en de besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB, de mogelijkheden tot versterking van de algemene belangenbehartiging voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs.

De samenwerking tussen de besturenorganisaties en de VO-raad verloopt zo positief en in goede sfeer dat de partijen graag de krachten willen bundelen. VOS/ABB blijft zich daarnaast in de toekomst inzetten voor de behartiging van de specifieke belangen van het openbaar onderwijs en de ondersteuning van de bestuursbureaus.

In de rechterkolom hiernaast treft u het concept van de samenwerkingsovereenkomst tussen de besturenorganisaties en een communiqué daarover. Deze documenten komen aan de orde op de ALV op 28 november in Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken. 

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen

Priester Antoine Bodar wil alleen nog openbare scholen

In het Schooljournaal van CNV Onderwijs vraagt de bekende priester zich af of het niet beter is om van alle scholen openbare scholen te maken. ‘Misschien moet je je afvragen of het bijzonder onderwijs nog wel nodig is.’

Volgens hem is de multiculturele en seculiere samenleving een feit. ‘Is het daarom niet beter om van alle scholen openbare scholen te maken en naast het verplichte vak algemene levensbeschouwing afzonderlijke lessen in te voeren met een katholiek, protestants-christelijk, islamitisch of joods-humanistisch karakter?’

In 2009 liet Bodar zich hier ook over uit in het voormalige magazine Inzicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs (dat in 2010 met het VOS/ABB-blad Over Onderwijs is samengevoegd tot magazine School!). Hij zei toen dat het niet meer van deze tijd is om een hele school op een enkele overtuiging te baseren.

Bodar ziet dat op veel katholieke basisscholen het geloof nauwelijks nog een rol speelt. ‘Als het niet om scholen in achterstandswijken ging, waar het kerstfeest even belangrijk leek als het suikerfeest, dan ging het wel om scholen waar ze het interessanter vonden om positief over het boeddhisme uit te wijden.’

De signalering van Bodar sluit aan op die van bestuursvoorzitter Jan Timmers van het nu nog rooms-katholieke schoolbestuur Signum in Den Bosch. Hij wil het woord ‘katholiek’ uit de statuten halen, omdat de Signum-scholen niets meer met de katholieke kerk als instituut hebben. Timmers komt hierover aan het woord in het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De artikel uit schooljournaal, Inzicht en School! kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen

Aanvullingen op medezeggenschap passend onderwijs

Eshuis en Baalhuis gaan in de VOS/ABB-handreiking in op de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), het opstellen van het ondersteuningsplan en het instellen van de ondersteuningsplanraad. Ook komen in hun praktische handreiking het belang van goede communicatie en de rol van de verschillende partijen aan bod.

De handreiking van VOS/ABB was aanvankelijk slechts voor leden te downloaden. Met de sectororganisaties, die nu ook elk een handreiking online hebben staan, is afgesproken om de publicatie tevens aan niet-leden ter beschikking te stellen, zodat het gehele primair en voortgezet onderwijs er gebruik van kan maken.

VOS/ABB wijst erop dat de eigen handreiking inhoudelijk verschilt van die van de PO-Raad en VO-raad. Wat betreft de planning gaan de sectororganisaties uit van de formele deadlines die OCW stelt voor het eerste ondersteuningsplan (eind 2013, januari 2014). ‘Ons advies is om daar niet op te wachten, maar om er al in het voorjaar van 2013 mee te beginnen, zodat de schoolondersteuningsprofielen daadwerkelijk onderliggend kunnen zijn aan het ondersteuningsplan’, aldus Eshuis en Baalhuis.

Het advies om niet te lang te wachten, geldt ook voor de startbijeenkomst voor belanghebbenden over de medezeggenschap van het samenwerkingsverband. Dan heeft volgens Eshuis en Baalhuis als voordeel dat de voorlopige ondersteuningsplanraad kan meedenken over de vormgeving van de medezeggenschap. ‘Je kunt er dan ook voor zorgen dat de officiële ondersteuningsplanraad het ondersteuningsplan niet pas voor het eerst op 1 februari 2014 ziet.’

De handreiking van VOS/ABB is dus vooral praktisch van aard, terwijl die van de PO-Raad en VO-raad kan dienen als aanvulling met een meer formele en juridische insteek. Juridische aspecten komen overigens in de VOS/ABB-handreiking zeer zeker ook en op een heldere wijze aan bod.

In het eerste kwartaal van 2013 komt VOS/ABB met modellen voor statuten en het reglement voor de ondersteuningsplanraad en met modellen voor statuten en het reglement voor de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.

U kunt de respectievelijke handreikingen van VOS/ABB en de sectororganisaties downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Bijlagen

Rutte focust bij onderwijs slechts op economie

'We hebben de ambitie om ook met de kwaliteit van ons onderwijs tot de top vijf van de wereld te behoren. Daarom gaan we deze sector bij de bezuinigingen per saldo ontzien, wat niet wil zeggen dat we niet ingrijpen', aldus Rutte.

De ingrepen waar hij op doelde, hebben betrekking op het veranderen van de basisbeurs voor studenten door een sociaal leenstelsel en het vervangen van de ov-studentenkaart door een kortingskaart. 'Met dit type maatregelen spelen we binnen de onderwijsbegroting geld vrij voor investeringen in de kwaliteit van docenten en schoolleiders en in de versterking van het middelbaar beroepsonderwijs, en daarmee in onze vakmensen van de toekomst.'

In een brief die VOS/ABB aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft gestuurd, wordt nadrukkelijk 'het essentiële belang van het openbaar primair en voortgezet onderwijs voor de samenleving in haar geheel en de Nederlandse kenniseconomie in het bijzonder' benoemd. Eerder stuurde VOS/ABB een brief met vergelijkbare inhoud aan de informateurs, met een afschrift aan onder anderen Rutte.

VOS/ABB legt dus niet alleen de nadruk op onderwijs en economie, maar ook op het belang 'voor de samenleving in haar geheel'. Daarmee wil VOS/ABB laten zien dat onderwijs veel meer is dan een instrument om de welvaart zeker te stellen. Het welzijn van de mensen in de breedste zin van het woord, dus van de hele samenleving, speelt een minstens zo grote rol. VOS/ABB betrekt hierbij de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waarin onder andere normen en waarden en respect centraal staan.

Op de website van de rijksoverheid kunt u de regeringsverklaring downloaden.

Met betrokken ouders betere schoolresultaten

Het onderzoek over het primair en voortgezet onderwijs staat in het teken van het programma Beter Presteren, waarin de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen in de stad met elkaar samenwerken. In de gratis krant Metro komt bovenschools manager Ercan Torun van basisschool Cosmicus aan het woord: 'Leerprestaties bij kinderen met betrokken ouders zijn inderdaad beter. Vooral bij de kleuters is dat duidelijk. Met ouders is afgesproken om dagelijks een kwartiertje voor te lezen en dan zie je vanaf groep 3 dat kinderen kilometers maken. De school moet goed onderwijs geven, maar de hulp van ouders kan daar erg aan bijdragen', aldus Torun.

Basisschool Cosmicus, die vooral Turkse leerlingen heeft, legt bij inschrijving in een samenwerkingsovereenkomst vast wat de school en de ouders van elkaar mogen verwachten. Zo leggen leerkrachten huisbezoeken af om de thuissituatie van kinderen te leren kennen en om een band met de ouders op te bouwen.

De krant citeert ook senior onderzoeker Frederik Smit van onderzoeksbureau ITS. Hij vindt de verbeteringen in Rotterdam een goede basis voor de toekomst. 'We weten dat kinderen het beter doen op school, als ouders en school samenwerken. Het doel is dan ook om uiteindelijk 100 procent ouderbetrokkenheid te behalen.'

U kunt het ITS-rapport downloaden van de website www.onderwijsbeleid010.nl.

Magazine School! bedankt obs De Kring in Schiedam

De foto’s en het ontwerp voor het canvasdoek zijn gemaakt door de Schiedamse fotograaf en designer Ton Muller van het bedrijf Momumedia. Hij werkt geregeld voor magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Momumedia is niet een regulier designbureau, maar richt zich op jongeren die werkervaring nodig hebben om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Vorig jaar maakte Muller een fotosessie in obs De Kring. Leerlingen uit groep 8 van deze openbare basisschool in Schiedam stonden op de cover van het magazine. Het canvasdoek is dinsdag in ontvangst genomen door directeur Eric van Kampen en drie leerlingen die voor de gelegenheid naar hun oude school waren gekomen.

U kunt de pdf van het canvasdoek in hoge resolutie downloaden. Als u dat wilt, kunt u het ontwerp ook op canvas laten drukken en in uw school ophangen. Het is zo uitgevoerd, dat het niet specifiek gebonden is aan obs De Kring.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Foto: Ton Muller, Momumedia