Politie adviseert jongeren: doe niet aan sexting!

De politie adviseert jongeren niet aan sexting te doen, omdat ook anoniem geachte beelden altijd wel te herleiden zijn tot de persoon in kwestie.

Sexting is het digitaal uitwisselen van seksueel getinte foto’s en filmpjes. Onder anderen jongeren doen dit. Het risico is dat beeldmateriaal dat de afzender met een bekende heeft gedeeld, ongevraagd verder wordt verspreid in de digitale wereld.

Dat kan ertoe leiden dat de afzender zonder het te willen in principe voor iedereen te zien is. De beelden kunnen ook als kinderporno worden verspreid of worden gebruikt om mensen af te persen. Er zijn diverse zaken bekend van scholieren die hierdoor ernstig in de problemen zijn geraakt.

De politie adviseert daarom om niet aan sexting te doen.

Lees meer in het AD

 

Gemengde klas criterium voor toelating tot Nederland

Syrische vluchtelingen die vanuit Turkije naar Nederland willen, komen ons land niet in als ze per se willen dat hun kinderen onderwijs krijgen in gescheiden klassen voor jongens en meisjes. Dat meldt de Volkskrant, die zich baseert op wat Paul van Musscher zegt. Hij is bij de politie de landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit.

Het criterium van de gemengde klassen en andere eisen die betrekking hebben op diversiteit en de gelijkheid van man en vrouw zijn volgens Musscher bepalend voor de toelating van Syrische vluchtelingen die op basis van de zogenoemde Turkije-deal naar Nederland willen.

‘Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in’, zo citeert de krant de politiechef.

Lees meer…

‘Scholen moeten altijd aangifte doen’

Scholen moeten altijd aangifte doen als er verdachte dingen gebeuren. Dat benadrukt minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie in antwoord op vragen van D66 in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen van D66 vroeg aan minister Blok of het klopt dat de georganiseerde misdaad steeds meer grip krijgt op leerlingen. Daarover stond afgelopen zaterdag een artikel in de Volkskrant.

Blok benadrukte dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat scholen een veilige plek moeten zijn. Volgens hem is het beeld niet zo negatief als de krant schetst. Hij wijst op de Monitor sociale veiligheid in en rond scholen, waaruit volgens hem niet blijkt dat het in scholen steeds onveiliger wordt.

Als er scholen zijn die niet optreden tegen ongewenste situaties om reputatieschade te voorkomen, zoals in de Volkskrant wordt gesuggereerd, dan is dat volgens de minister kortzichtig. Hij roept scholen op om altijd aangifte te doen bij de politie als er verdachte dingen gebeuren.

D66’er Groothuizen voegde eraan toe dat er voor elke school een vaste wijkagent moet komen.

Gespreksleidraad school en politie

Scholen kunnen gratis een gespreksleidraad downloaden voor versterking van de samenwerking tussen school en politie. Het document is beschikbaar gesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Volgens het CCV biedt een goede samenwerking tussen school en politie meerwaarde voor de veiligheid van leerlingen. Als zich een incident voordoet, is het goed als de school precies weet wie de contactpersoon bij de politie is. Voor de politie is het handig om veel jongeren te leren kennen door regelmatig preventief op een school aanwezig te zijn. Andersom wordt voor de jongeren de drempel lager om contact op te nemen met de politie.

Gespreksleidraad helpt bij inventarisatie veiligheidsthema’s

Om school en politie te helpen heldere afspraken over deze samenwerking te maken, heeft het CCV de gespreksleidraad ontwikkeld. Deze helpt ook bij de inventarisatie van veiligheidsthema’s op de school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (cyber)pesten, fysiek en psychisch geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, wapenbezit, discriminatie, diefstal en vernieling, alcohol en drugs, zowel binnen als buiten de school.

De politie heeft in het visiedocument Politie en schoolveiligheid het voornemen uitgesproken dat elke school, van basisonderwijs tot mbo, een vaste contactpersoon bij de politie krijgt. De gespreksleidraad van CCV is bedoeld voor een gesprek tussen deze contactpersoon en de school.

Meer informatie

Politie begint campagne tegen nepvuurwapens

De politie gaat bij scholen langs om kinderen duidelijk te maken hoe gevaarlijk nepvuurwapens kunnen zijn. De campagne richt zich op leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs.

De politie krijgt 20 tot 30 meldingen per week over jongeren die met vuurwapens lopen. Meestal blijken dat nepvuurwapens die zo lijken op echte dat de bewuste jongeren worden benaderd vuurwapengevaarlijke verdachten. Dat kan ertoe leiden dat de politie moet schieten, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Het bezit van nepvuurwapens is verboden in Nederland. Alleen speelgoedwapens met een CE-keurmerk zijn toegestaan. Maar ook daarvoor geldt dat het verboden is om deze openlijk op straat of in publieke ruimtes te dragen. Dit soort wapens komen dreigend over en kunnen aangezien worden voor echte vuurwapens.

Politie wil gevaarlijke situaties voorkomen

Om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen, is de politie een landelijke campagne tegen nepvuurwapens begonnen. De campagne richt zich jongeren van 10 tot 16 jaar. Scholen krijgen flyers en posters en docenten wordt gevraagd aandacht aan de grote risico’s van nepvuurwapens te besteden.

Lees meer….

Verschillende media hebben aandacht besteed aan de politiecampagne tegen nepvuurwapens, waaronder RTV Rijnmond.

Vier verdachten opgepakt in verband met brand Uden

De politie heeft vier jongens uit Uden aangehouden die worden verdacht van het plegen van openlijke geweldpleging bij de twee basisscholen in Uden die in de nieuwjaarsnacht door brand zijn verwoest.

De vier jongens zouden met vuurwerk een ruit van de scholen hebben vernield. De politie onderzoekt of ze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de brand.

Vanwege de brand moesten bewoners van een naastgelegen appartementencomplex enige tijd hun huis uit. De scholen werden uiteindelijk totaal vernield. De kinderen van de school moesten uitwijken naar andere scholen.

Het onderzoek van de politie leidde onder andere via getuigen en omwonenden naar de vier jongens. Ze variëren in leeftijd van 14 tot 17 jaar. Ze zijn thuis aangehouden.

Vaak psychische problemen bij delinquente kinderen

Veel kinderen die voor hun twaalfde met de politie te maken krijgen, hebben psychische problemen. Dat concludeert gezondheidswetenschapper Charlotte Geluk. Zij is onlangs is gepromoveerd aan het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam.

Bij een deel van deze 12-minners is vooral sprake van gedragsproblemen en impulsief gedrag. Andere onderzochte kinderen zijn agressief en impulsief, zijn somber, hebben problemen in de sociale omgang. Ook thuis zijn er vaak problemen. Deze kinderen zijn vaak slachtoffer van geweld en pesten.

Het politiecontact biedt volgens Geluk een kans om problemen tijdig te herkennen en te behandelen. Daarvoor is goede signalering en diagnostiek nodig om passende hulp te bieden en om onnodig problematiseren te voorkomen.

Lees meer…

Verdachte in Costa Rica, bewaking Leiden gestopt

Het dreigingsniveau in Leiden is nihil, nu een 18-jarige jongen in Costa Rica wordt gezien als de afzender van het bericht waarin een schietpartij werd aangekondigd. De bewaking van de scholen wordt beëindigd. Dat is woensdag bekend geworden tijdens een persconferentie van de Leidse burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie.

Afgelopen weekend werd in een Amerikaans forum op internet dit bericht geplaatst, waarin stond dat er op een school in Leiden een leraar Nederlands en daarbij zoveel mogelijk andere mensen zouden worden doodgeschoten. Het bericht bleek afkomstig van een computer in Costa Rica, maar dat hoefde niet te betekenen dat de afzender daar aanwezig was. Inmiddels is duidelijk dat dit zeer waarschijnlijk het geval is.

De verdachte is een oud-leerling van een school voor voortgezet onderwijs in Leiden. De autoriteiten hebben het ‘zeer sterke vermoeden’ dat het dreigement van hem afkomstig is. Officier van justitie Marije van der Laan wilde op de persconferentie niet vertellen op welke school in Leiden de jongen heeft gezeten, maar via de media is bekend geworden dat het om de Scholengroep Leonardo Da Vinci gaat.

Er zou volgens Van der Laan enige tijd geleden ‘een akkefietje’ tussen de bewuste leerling en leraar zijn geweest. De regionale zender RTV West meldt echter dat er volgens een directeur van de Scholengroep Leonardo Da Vinci nooit iets tussen de twee is voorgevallen. De leraar in kwestie weet volgens de officier van justitie dat het dreigement tegen hem was gericht.

Er wordt geprobeerd om de jongen naar Nederland te halen, maar het is nog niet bekend hoe het Openbaar Ministerie dat wil regelen. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Costa Rica, zo bleek in mei 2012 nadat de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer daar naar aanleiding van een heel andere kwestie vragen over had gesteld aan toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosental. Als de jongen naar Nederland kan worden gehaald en als hij hier wordt veroordeeld, kan hij maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen, zo liet de officier van justitie weten.

De politie meldde op de persconferentie dat de voorzorgsmaatregelen in Leiden, waaronder de bewaking van alle scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in die stad, in totaal 443 mandagen hebben gevergd. Het is niet duidelijk of de kosten die hiermee samenhangen op de verdachte kunnen worden verhaald, mocht hij worden veroordeeld.

Een andere jongen, van wie maandag bekend werd dat hij was opgepakt in verband met het dreigement op internet, is vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien. Deze jongen is een vroegere leerling van de vestiging van The British School in Voorschoten.