Om de veiligheid op scholen te verbeteren, laat het ministerie van OCW onderzoeken of en zo ja hoe scholen binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gegevens kunnen delen met politie en justitie. Dat meldt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief herhaalt de minister het dringende advies om in geval van strafbare feiten altijd aangifte te doen bij de politie. Het schoolbestuur kan slachtoffers hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door namens het slachtoffer aangifte te doen. ‘Hierdoor wordt de medewerker of leerling ontlast en worden de (privé)adresgegevens ook niet bekendgemaakt bij de aangeklaagde’, aldus de minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: