Basisscholen krijgen weer VO Gids voor groep 8’ers

Dit schooljaar komen er 182.000 VO Gidsen uit. De regio-edities van VO Gids worden in het hele land gratis verspreid onder leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Voor het eerst gaan de keuzegidsen ook naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen pagina’s presenteren. Als uw vo-school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u korting krijgen!

De twee regio’s waar de VO Gids dit schooljaar voor het eerst zijn uitgekomen, zijn Groningen en De Ommelanden en de regio Noord-Kennemerland. De overigen 55 regio’s volgen na de herfstvakantie.

De VO Gids wordt uitgegeven door de Onderwijs Communicatie Groep, waarmee VOS/ABB samenwerkt. In alle regio-edities staan twee pagina’s over het onderscheidende karakter van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Bovendien staat in de meeste regio-edities een advertentie over de School!Week 2015, die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs organiseren.

Profilering
VOS/ABB ziet in de VO Gids meerwaarde voor de leden, omdat profilering met eigen pagina’s efficiënter is dan losse advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of het uitgeven van een eigen keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

Voor scholen voor voortgezet onderwijs die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, geldt een aantrekkelijke kortingsregeling als ervoor wordt gekozen om naast in de eigen regio-editie ook eigen profileringspagina’s te plaatsen in één of meer edities van aangrenzende regio’s. De korting kan oplopen tot 30 procent.

Leerlingen werven in aangrenzende regio’s blijkt in de praktijk goed te werken. Als er van verder weg al een klein aantal leerlingen voor uw school kiest, zijn de inkomsten al fors hoger dan de kosten voor de betaalde profileringspagina’s in de VO Gids!

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uitgever Axel van ‘t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Meld dus dat uw organisatie lid is van VOS/ABB, want daarmee kunt u geld besparen!

School!Week verloot tablet onder deelnemers!

Doe mee aan de School!Week 2014 en win een tablet! Onder de eerste honderd scholen/besturen die zich voor de campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs aanmelden, wordt een Acer Aspire P3 verloot! 

In de School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart zetten VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) samen met scholen in het hele land het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs in de spotlights. Het aantal deelnemende scholen dat aan de campagneweek meedoet, moet dit schooljaar natuurlijk nog groter worden dan in de afgelopen jaren!

Het motto van de School!Week 2014 is Ik ben welkom om duidelijk te maken dat het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs er voor elke leerling is, ongeacht zijn of haar achtergrond, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of geaardheid. De kernwaarden van het openbaar onderwijs vormen het uitgangspunt van de School!Week 2014.

Op de website www.openbaaronderwijs.nu staat meer informatie over de School!Week 2014. U kunt daar onder andere een handboek met ideeën downloaden.

Layar
Als u een iphone of android hebt, kunt u met de app layar de afbeelding bij dit bericht of de afbeelding in hoge resolutie scannen (sorry, werkt niet altijd goed met een blackberry). U krijgt dan een inspirerend filmpje over de School!Week 2014 te zien! De scanbare afbeelding is ook per post verstuurd aan alle openbare scholen en hun besturen.

Als u meedoet aan de School!Week 2014, kunt u aan (toekomstige) ouders en leerlingen laten zien wat uw openbare en algemeen toegankelijke school/scholen te bieden heeft/hebben. Meld uw school of scholen nu aan voor de School!Week 2014 via ikbenwelkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en wat u in de School!Week 2014 wilt organiseren.

Als u tot de eerste honderd aanmelders behoort en in uw mail uitlegt wat u in de School!Week 2014 met uw school/scholen gaat doen, maakt u kans op een Acer Aspire P3 ter waarde van 599 euro. Deze tablet wordt gratis ter beschikking gesteld door The Rent Company in Rosmalen.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

 

VO Gids bereikt 160.000 groep 8-leerlingen!

Steeds meer scholen ontdekken de VO Gids. In de regio-edities van deze keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders kunnen scholen voor voortgezet onderwijs zich met eigen redactionele pagina’s profileren. Voor leden van VOS/ABB geldt een aantrekkelijke kortingsregeling!

De VO Gids wordt uitgegeven door de Onderwijs Communicatie Groep, waarmee VOS/ABB samenwerkt. In alle regio-edities belicht VOS/ABB over twee pagina’s de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. VOS/ABB ziet in de VO Gids meerwaarde voor de leden, omdat profilering met eigen pagina’s efficiënter is dan losse advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of het uitgeven van een eigen keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

Ook Leiden doet mee!
Steeds meer scholen en ook gemeenten zien die meerwaarde. Zo is deze week bekend geworden dat de gemeente Leiden heeft besloten samen te gaan werken met de VO Gids. Dit betekent dat de Onderwijsgids Regio Leiden en de VO Gids met ingang van het nieuwe schooljaar als één schoolkeuzegids worden gepubliceerd. Alle informatie over de keuzemogelijkheden komt beschikbaar in één eigentijdse gids en op www.devogids.nl.

Eerder werd bekend dat de VO Gids ook wordt uitgegeven in Rotterdam-Centrum, de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Arnhem en omgeving, Groningen en in nog veel meer regio’s. De edities bereiken inmiddels bijna 160.000 groep 8-leerlingen en hun ouders. De gids wordt gratis verspreid onder 5600 basisscholen. Bijna 250 vo-scholen presenteren zich in de VO Gids.

Korting via VOS/ABB
Voor scholen voor voortgezet onderwijs die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, geldt een aantrekkelijke kortingsregeling als ervoor wordt gekozen om in één of meer regio-edities eigen profileringspagina’s te plaatsen. De korting kan oplopen tot 30 procent.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uitgever Axel van ’t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.
Meld dus dat uw organisatie lid is van VOS/ABB, want daarmee kunt u geld besparen!