Dit schooljaar komen er 182.000 VO Gidsen uit. De regio-edities van VO Gids worden in het hele land gratis verspreid onder leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Voor het eerst gaan de keuzegidsen ook naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen pagina’s presenteren. Als uw vo-school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u korting krijgen!

De twee regio’s waar de VO Gids dit schooljaar voor het eerst zijn uitgekomen, zijn Groningen en De Ommelanden en de regio Noord-Kennemerland. De overigen 55 regio’s volgen na de herfstvakantie.

De VO Gids wordt uitgegeven door de Onderwijs Communicatie Groep, waarmee VOS/ABB samenwerkt. In alle regio-edities staan twee pagina’s over het onderscheidende karakter van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Bovendien staat in de meeste regio-edities een advertentie over de School!Week 2015, die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs organiseren.

Profilering

VOS/ABB ziet in de VO Gids meerwaarde voor de leden, omdat profilering met eigen pagina’s efficiënter is dan losse advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of het uitgeven van een eigen keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

Voor scholen voor voortgezet onderwijs die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, geldt een aantrekkelijke kortingsregeling als ervoor wordt gekozen om naast in de eigen regio-editie ook eigen profileringspagina’s te plaatsen in één of meer edities van aangrenzende regio’s. De korting kan oplopen tot 30 procent.

Leerlingen werven in aangrenzende regio’s blijkt in de praktijk goed te werken. Als er van verder weg al een klein aantal leerlingen voor uw school kiest, zijn de inkomsten al fors hoger dan de kosten voor de betaalde profileringspagina’s in de VO Gids!

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uitgever Axel van ‘t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Meld dus dat uw organisatie lid is van VOS/ABB, want daarmee kunt u geld besparen!

Deel dit bericht: