Digitale vaardigheden ontbreken op helft basisscholen

Op naar schatting 50 procent van de basisscholen is nauwelijks aandacht voor digitale vaardigheden. Dit melden CodePact en Mediawijzer.net op basis van een zelf uitgevoerde inventarisatie.

‘De komende maanden gaan we meer in detail kijken naar de redenen waarom scholen nog geen aandacht besteden aan digitale vaardigheden’, zegt programma-directeur Mary Berkhout van Mediawijzer.net. ‘De redenen die zij opgeven zijn uiteenlopend: andere prioriteiten, geen goede infrastructuur zoals internetverbinding en computers, te weinig geld, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten, et cetera.’

CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet hebben Samen Digiwijzer gelanceerd om basisscholen en leerkrachten te helpen digitale geletterdheid in te voeren.

Lees meer…

Leerlijn ‘Programmeren in het basisonderwijs’

Kennisnet en de PO-Raad hebben de leerlijn ‘Programmeren in het basisonderwijs’ gepresenteerd. Alle scholen kunnen deze nieuwe leerlijn gebruiken.

De leerlijn gaat uit van computational thinking. Onderdeel daarvan is het oplossen van complexe problemen door ze op te delen in kleine stukjes. Kinderen kunnen zo leren hoe een computer werkt.

Lees meer…

Programmeren verplichten? Slecht idee, vindt PO-Raad

De PO-Raad vindt dat programmeren geen verplicht vak moet worden op school. Dat zou leerlingen de kans ontnemen om zich breder te ontwikkelen op het gebied van ICT.

Kennisnet en ECP – Platform voor de InformatieSamenleving benadrukken samen met diverse grote bedrijven het belang van programmeren, maar volgens vicevoorzitter Simone Walvisch van de PO-Raad is het geen goed idee om dat verplicht te stellen.

‘Het is belangrijk dat scholen een eigen visie ontwikkelen op het gebruik van ICT en het integreren in hun onderwijs’, aldus Walvisch bij de aftrap van de Codeweek.

Lees meer…

The Hour of Code: kinderen leren programmeren

De openbare Lelyschool in Hilversum doet mee aan de The Hour of Code, een wereldwijd evenement om leerlingen kennis te laten maken met programmeren.

Directeur Rob Weichelt van de Lelyschool vindt het belangrijk dat scholen zich blijven ontwikkelen en inspelen op veranderingen in de maatschappij. ‘Daar willen we onze kinderen graag in meenemen. Dat jonge kinderen kunnen leren programmeren boeit me. Hopelijk haken meer scholen de komende dagen aan!’

Op donderdag 11 december a.s. bezoekt Michaël Krens van het bedrijf SignRequest de Lelyschool om kinderen te leren programmeren. Hij is een van de vrijwilligers die aan The Hour of Code meewerken. ‘Programmeren is voor mij een passie die ik graag deel met anderen. Van dit initiatief werd ik erg enthousiast. Kinderen moeten de kans krijgen de taal van de computer te leren.’

The Hour of Code-week is van 8 tot en met 14 december. Over de hele wereld worden 65.000 evenementen georganiseerd. In Nederland is The Hour of Code nog niet zo bekend: hier zijn slechts 77 evenementen. Onder anderen Bill Gates van Microsoft, Mark Zuckerberg van Facebook, de Amerikaanse president Barack Obama en Google ondersteunen het initiatief.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt in het komende nummer, dat op 11 december verschijnt, aandacht aan programmeren. School! ging naar nutsschool De Hoogakker in Breda, die in oktober meedeed aan de Codeweek.

‘Pabo’s moeten studenten leren programmeren’

‘Ik vind dat alle pabo’s hun studenten moeten leren programmeren, dan volgen de scholen vanzelf.’ Dat zegt Noord-Hollander Koos de Boer die lesgeeft over programmeren op onder andere openbare basisschool ’t Zwanenest in Schagerbrug.

Kennisnet heeft op zijn website een kort interview met 62-jarige De Boer geplaatst. Hij is oud-marineman en geeft nu les over het programmeren van computers. Hij doet dat op obs ’t Zwanenest in Schagerbrug en op de rooms-katholieke Aloysiusschool in Schagen.

De Boer wil een stichting oprichten die vrijwilligers koppelt aan scholen en pabo’s. ‘Ik weet al van een aantal oud-collega’s die ook programmeerles zouden willen geven, en mijn voormalige werkgever wil werknemers die voor hun pensioen staan alvast introduceren bij de pabo’s, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een nieuw leven.’

Volgens de oud-marineman is het overigens een vooroordeel dat jongens meer geïnteresseerd zouden zijn in programmeren dan meisjes. Wel ziet hij dat ze er verschillende dingen mee doen. ‘Jongens maken eerder gewelddadige spellen, meisjes houden van mooie beelden, filmpjes, kleuren en figuren’, aldus De Boer.

Lees meer…

Speciale editie Donald Duck over digitaal programmeren

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft dinsdagochtend het eerste exemplaar van de DigiDuck in ontvangst genomen.

De speciale Donald Duck-editie wordt in een oplage van 300.000 stuks verspreid. Met het initiatief wordt aandacht gevraagd voor de noodzaak om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het leren van digitaal programmeren.

Minister Bussemaker zegt te hopen dat de speciale uitgave meer jongeren enthousiast maakt voor techniek: ‘De DigiDuck nodigt kinderen uit tot nieuwsgierigheid, tot doordenken en doorvragen. Om samen met elkaar of met je ouders aan de hand van het verhaal te praten over hoe dingen werken. Wat het verband is tussen a en b? Vaardigheden die kinderen goed kunnen gebruiken in de 21e eeuw.’

Lees meer op de website van Kennisnet.