Kunnen slimme kinderen beter zingen? – PO

Nee, zo blijkt uit promotieonderzoek door interim-directeur en leerkracht Zyxcban Wolfs van de openbare basisschool in het Zuid-Limburgse dorp Mesch. Hij onderzocht of er een verband is tussen de zangvaardigheid van basisschoolleerlingen en hun schoolse leervermogen....

Leraren beter voorbereiden op culturele diversiteit – VO

Lerarenopleidingen moeten toekomstige docenten beter voorbereiden op de multiculturele realiteit van met name vmbo’s in de Randstad. Dat stelt onderzoeker Anneke Dubbeld. Zij constateert in haar promotieonderzoek aan de Open Universiteit dat docenten zich vaak...