Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs – VO

Het protocol voor het volledig openen van het voortgezet onderwijs is beschikbaar. Er staat in hoe de scholen na de zomervakantie weer volledig op locatie onderwijs gaan verzorgen. De belangrijkste punten uit het protocol: Leerlingen hoeven niet meer 1,5 meter afstand...

Protocol voor volledige heropening basisscholen – PO

Het nieuwe protocol voor de volledige heropening van de basisscholen op maandag 8 juni is beschikbaar. Er staat onder meer in dat leerlingen onderling niet anderhalve meter afstand van elkaar hoeven te bewaren. Volwassenen moeten wel anderhalve meter afstand van...

PO-Raad en VO-raad blij met besluit over herstart – PO/VO

De PO-Raad reageert verheugd op het besluit van het kabinet dat de basisscholen op maandag 8 juni weer volledig met onderwijs op locatie beginnen. Veel schoolbesturen geven volgens de sectororganisatie aan weer volledig aan de slag te willen. Ook de VO-raad reageert...

Infographic voor scholen over testbeleid corona – PO

Het ministerie van OCW heeft voor het primair onderwijs en de kinderopvang onder andere een infographic online gezet over het testbeleid met betrekking tot coronabesmettingen. De infographic geeft stap voor stap weer wat mensen kunnen doen als zij een vermoeden hebben...