Raad van State kritisch over wetsvoorstel verzuim – PO/VO

De Raad van State (RvS) adviseert om de huidige versie van het wetsvoorstel Terugdringen verzuim niet bij de Tweede Kamer in te dienen. VOS/ABB en bij de vereniging aangesloten schoolbesturen en scholen hadden eerder al bezwaren gesignaleerd en de RvS ziet die...

Raad van State kraakt wetsvoorstel leerrecht – PO/VO

De Raad van State (RvS) is zeer kritisch over het voorstel van D66’er Paul van Meenen om leerrecht in de wet te verankeren. Het advies van de RvS is om het voorstel niet in behandeling te nemen, tenzij het wordt aangepast. Het doel van het wetsvoorstel is dat er...

OCW moet betalen, ook al is aanvraag te laat ingediend – PO/VO

De Raad van State oordeelt dat het ministerie van OCW alsnog bijzondere bekostiging moet betalen aan het Eindhovense schoolbestuur SKPO, ondanks het feit dat het bestuur die bekostiging te laat had aangevraagd. Het betreft bijzondere bekostiging in het schooljaar...