De Raad van State oordeelt dat het ministerie van OCW alsnog bijzondere bekostiging moet betalen aan het Eindhovense schoolbestuur SKPO, ondanks het feit dat het bestuur die bekostiging te laat had aangevraagd.

Het betreft bijzondere bekostiging in het schooljaar 2019-2020 voor asielzoekersschool De Wereldwijzer in Eindhoven. OCW wees twee aanvragen voor in totaal € 135.000 af, omdat die te laat waren ingediend.

Het schoolbestuur vond die weigering onterecht. De aanvragen waren weliswaar te laat ingediend, maar dat was volgens SKPO het gevolg van de coronacrisis. De directeur en administratief medewerker van De Wereldwijzer waren ziek en andere personeelsleden wisten niet hoe zij de aanvraag konden indienen. Daarna is niet opgemerkt dat deze aanvragen waren blijven liggen.

De rechtbank stelde het ministerie eerder in het gelijk, maar de Raad van State oordeelt nu dat het belang van de door het ministerie aangevoerde uitvoerbaarheid van de Rijksbegroting niet zwaarder weegt dan de belangen van het schoolbestuur, ook al heeft dat de deadline voor het indienen van de aanvragen overschreden. De uitspraak van de Raad van State is dat OCW alsnog de helft van het bedrag (€ 67.500) aan SKPO moet betalen.

Lees de uitspraak van de Raad van State

Deel dit bericht: