Nieuwe rekentool regeling onderwijskansen – VO

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe rekentool gepubliceerd die laat zien hoeveel geld vestigingen op basis van de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs ongeveer krijgen voor het lopende kalenderjaar 2024. Met deze rekentool kunt u voor uw vestiging en...

Brochures en rekentool Regeling onderwijskansen – VO

Het ministerie van OCW heeft twee brochures gepubliceerd over de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Deze regeling vervangt de Regeling leerplusarrangement vo. Er is ook een rekentool beschikbaar. De overheid stelt € 157 miljoen per jaar beschikbaar voor de...