Inspectie ziet dat rekenonderwijs te wensen overlaat – PO

Veel kinderen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van het rapport Peil.Rekenen-Wiskunde – Einde (speciaal) basisonderwijs 2018-2019. Aan het eind van het basisonderwijs behaalt 33% van de leerlingen...

Nederlandse leerlingen zijn beter gaan rekenen – PO/VO

Leerlingen in groep 6 van de basisschool zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Dat blijkt uit het internationale TIMSS-onderzoek dat onderwijsminister Arie Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. TIMMS staat voor Trends in International Mathematics and Science...

Eerste Kamer stemt in met afschaffing rekentoets – VO

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, is die definitief verleden tijd. In feite was de rekentoets al afgeschaft, alleen was dat nog niet door de Eerste Kamer bekrachtigd. De rekentoets was ingevoerd in om...