Coronamaatregelen hadden positief effect op onderwijs – PO/VO

De coronamaatregelen voor het onderwijs, zoals financiële steun voor online leren en toegang tot internet, hebben een positief effect gehad op met name kwetsbare leerlingen. Dat staat in het rapport The pandemic socioeconomic disadvantage and learning outcomes van het...

Subsidie verbetering basisvaardigheden – PO/VO

Voor de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026 is in totaal € 681,5 miljoen subsidie beschikbaar voor de verbetering van basisvaardigheden. Scholen kunnen aanspraak maken op € 500 per leerling. De huidige subsidieronde loopt tot en met 26 april. Met het Masterplan...

‘Onderwijs echt niet zo slecht’ – PO/VO

Wiskundedocent Siep de Haan van het Sint Bonifatiuscollege in Utrecht stelt dat het echt niet zo slecht gesteld kan zijn met de kwaliteit van het onderwijs als de Inspectie van het Onderwijs op basis van onderzoek beweert. ‘De inspecteurs melden dat het...

Slecht gesteld met rekenen en wiskunde – PO/VO

Een flink deel van de leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft nog niet het reken- en wiskundeniveau dat nodig is voor het succesvol vervolgen van hun vmbo-, havo- of vwo-opleiding. Het is zelfs zo dat dit hun doorontwikkeling in de weg zit om...