Nederlandse leerlingen zijn beter gaan rekenen – PO/VO

Leerlingen in groep 6 van de basisschool zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Dat blijkt uit het internationale TIMSS-onderzoek dat onderwijsminister Arie Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. TIMMS staat voor Trends in International Mathematics and Science...

Eerste Kamer stemt in met afschaffing rekentoets – VO

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, is die definitief verleden tijd. In feite was de rekentoets al afgeschaft, alleen was dat nog niet door de Eerste Kamer bekrachtigd. De rekentoets was ingevoerd in om...