Rekeninstrumenten meerjarenbegroting 2021 – PO

In de map Basisschool onder Downloads > Financiën op deze website staan geactualiseerde rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting 2021.  U kunt de rekeninstrumenten downloaden: MJB BAS 2021 vs 20sept2020 MJB BAS 2021 totaalmodel vs 23sept2020 Informatie:...

Nieuwe loonschalen in rekeninstrument meerjarenbegroting – VO

In de rubriek Voortgezet onderwijs bij Downloads > Financiën (we zijn afgestapt van de term Toolbox), staat het geactualiseerde rekeninstrument voor het opstellen van de meerjarenbegroting. Dit instrument voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de nieuwe...

Kijkdozen Groeiregeling geactualiseerd – PO/VO

De geactualiseerde Kijkdozen Groeiregeling voor samenwerkingsverbanden PO en VO en het (voortgezet) speciaal onderwijs staan online. Deze rekeninstrumenten geven een goed beeld van de bekostiging van de groei op basis van de peildatum 1 februari. Er zit een...