Rekeninstrument jubilea geactualiseerd – PO/VO

Het rekeninstrument voor de voorziening voor jubilea is geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt dit rekeninstrument downloaden. De voorschriften omtrent de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660) hebben gevolgen voor de personele...

Rekeninstrument Meerjarenbegroting 2023 – VO

Het rekeninstrument Meerjarenbegroting voortgezet onderwijs 2023 (MJB VO 2023) staat online. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit rekeninstrument gratis downloaden. In dit instrument zit niet de berekening van de overgangsbekostiging per jaar. Die...

Rekeninstrument MJB VO 2022 met overgangsbekostiging – VO

Aan het rekeninstrument voor het maken van de meerjarenbegroting is de overgangsbekostiging toegevoegd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument MJB VO 2022 downloaden. Binnenkort zal ook de versie van dit rekeninstrument voor 2023...

Geactualiseerde rekeninstrumenten en toelichtingen – PO/VO

Bij Financiën onder Praktisch en nuttig op deze website zijn updates van rekeninstrumenten en toelichtingen geplaatst. Er staan onder andere nieuwe Kijkdozen, die eindelijk konden worden gemaakt nu DUO Kijkglas 3 heeft gepubliceerd. Maar let op: er zitten nog steeds...