Rekeninstrument jubilea geactualiseerd – PO/VO

Het rekeninstrument voor de voorziening voor jubilea is geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit rekeninstrument downloaden. De voorschriften omtrent de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660) hebben gevolgen voor de personele...

Rekeninstrument Meerjarenbegroting 2024 – VO

Het rekeninstrument Meerjarenbegroting Voortgezet Onderwijs 2024 (MJB VO 2024) is beschikbaar. Dit instrument is exclusief voor leden van VOS/ABB. Dus alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het rekeninstrument MJB VO 2024 downloaden vanaf het...

Bijgestelde Kijkdozen downloaden – PO/VO

DUO heeft eindelijk de definitieve versie van de Kijkglazen beschikbaar. Op basis daarvan zijn de Kijkdozen bijgesteld. Deze staan onder Praktisch en nuttig (>Financiën) in de mappen Samenwerkingsverbanden en (Voortgezet) speciaal onderwijs. U kunt de bijgestelde...

Rekeninstrument Meerjarenbegroting 2023 – VO

Het rekeninstrument Meerjarenbegroting voortgezet onderwijs 2023 (MJB VO 2023) staat online. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit rekeninstrument gratis downloaden. In dit instrument zit niet de berekening van de overgangsbekostiging per jaar. Die...