Nieuw rekeninstrument (voortgezet) speciaal onderwijs – PO

In de map (Voortgezet) speciaal onderwijs onder Downloads>Financiën zitten een nieuw rekeninstrument en een toelichting daarop.U kunt het rekeninstrumenten en de toelichting downloaden: MJB (V)SO 2022 vs 26okt2021 Bekostiging (V)SO 2021-2022 onder passend onderwijs...

Nieuw rekeninstrument voor SBO – PO

Er is een nieuw rekeninstrument beschikbaar voor het speciaal basisonderwijs met iets hogere bedragen voor de bekostiging materiële instandhouding 2022. U kunt het instrument downloaden uit de map met tools voor het speciaal basisonderwijs onder Downloads >...

Rekeninstrument groeiregeling geactualiseerd – VO

In de map Samenwerkingsverbanden onder Downloads>Financiën op deze website vindt u een geactualiseerde rekeninstrument voor samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.Het betreft het rekeninstrumenten (‘Kijkdoos’) met betrekking tot de groeiregeling...

Rekeninstrument Personele kosten vernieuwd – VO

Het instrument voor de berekening van de personele kosten in het voortgezet onderwijs is geactualiseerd met de nieuwste cijfers. De nieuwste versie van 1 augustus 2021 vindt u in de map Voortgezet onderwijs bij Downloads>Financiën. Alleen leden van VOS/ABB kunnen...

Vernieuwd rekeninstrument Meerjarenbegroting – VO

Het rekeninstrument voor het maken van een meerjarenbegroting voortgezet onderwijs is geactualiseerd. Met dit instrument kunt u de rijksbekostiging, zowel personeel als materieel, op eenvoudige wijze berekenen. De nieuwste cijfers zijn er nu in verwerkt.Het nieuwe...