Rekentool brengt herverdeeleffecten in beeld

Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen met een rekentool zien wat de herverdeeleffecten zijn van de vereenvoudiging van de bekostiging.

De rekentool is gepubliceerd door het ministerie van OCW. Dat vermeldt erbij dat de rekentool een voorlopige doorrekening geeft op basis van de bekostiging in 2017 en de leerlingentelling van 1 oktober 2016. ‘De hoogte van de parameters is indicatief en kan de komende jaren nog wijzigen’, zo benadrukt het ministerie.

Download de rekentool

Rekentool functiemix verdwijnt

Op 15 januari 2018 verdwijnt de Rekentool functiemix voortgezet onderwijs, meldt de VO-raad.

Deze rekentool werd in 2014 gelanceerd als hulpmiddel voor scholen die voorzagen dat ze niet konden voldoen aan de streefpercentages. De tool was bedoeld om afspraken met medezeggenschapsraden of vakbonden te maken. De VO-raad meldt  dat de data waarmee de tool rekent, uit 2012 stammen en dus verouderd zijn.

Lees meer…

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is geactualiseerd.

Het betreft instrumenten en publicaties in de volgende mappen:

Basischool

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten in online Toolbox

In onze online Toolbox zijn voor het primair onderwijs twee nieuwe rekeninstrumenten opgenomen.

Het gaat om de volgende instrumenten in de mappen Primair onderwijs respectievelijk Samenwerkingsverbanden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument voor functiemixpercentage

Een online rekeninstrument voor het voortgezet onderwijs geeft scholen inzicht in welk functiemixpercentage realiseerbaar is.

Het realiseerbare functiemixpercentage is mede afhankelijk van de huidige personele samenstelling en het toegekende functiemixbudget.

Als de school de vastgestelde groeipercentages niet kan realiseren, kan zij de gegevens uit het rekenmodel gebruiken voor een maatwerkafspraak. Die komt tot stand in overleg met de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (P(G)MR) of de vakbonden.

Scholen kunnen met gebruikmaking van hun brin-nummer het rekeninstrument downloaden.

Lees meer…