Hogere reserves door NPO en lerarentekort – PO/VO

In 2022 bedroeg het totaalbedrag aan (mogelijk) bovenmatige reserves in het primair en voortgezet onderwijs € 1,62 miljard. Het positieve financiële resultaat kwam uit op € 588 miljoen. Dat meldt het ministerie van OCW. De reserves en het positieve resultaat zijn...

Wiersma gaat samenwerkingsverbanden korten – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma gaat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs met bovenmatige financiële reserves korten op hun bekostiging. Dat laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer. In 2020 kwam Wiersma’s voorganger Arie Slob met de...

Incidentele geldinjecties leiden tot stijging reserves – PO/VO

DUO heeft de jaarcijfers over 2021 van de onderwijssectoren bekendgemaakt. Daaruit valt op te maken dat zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs minder bekostiging heeft kunnen uitgeven dan het heeft ontvangen. Het gaat om ongeveer 485 miljoen euro in...